• Finans, inkassoservice och juridik - sedan 1983

    Profina hjälper dig med en mängd företagstjänster för att underätta vardagen. Kontakta oss redan idag.

  • Bolaget grundades 1983 och från början var Profina AB moderbolaget i Profina Gruppen. Profina AB har sedan starten inriktat sig på företagets behov vad avser inkassotjänster.

Välkommen till Profina!

Profina är ett av Sveriges ledande finansbolag och en samarbetspartner att lita på.

Vi har sedan starten 1983 inriktat oss på företagens behov vad avser inkassotjänster. Vi har specialiserat oss på kundanpassade lösningar utifrån principen att företag, på samma sätt som individer är unika.

Vi levererar det mesta inom finansiell administration. 

På finansavdelningen är vår styrka factoring, fakturaköp och fakturaservice, reskontraservice och påminnelser för små och medelstora företag.

Vår inkassoavdelning hanterar alla slags ärenden, stora som små, svenska som utländska. Alla är lika viktiga. Profina har även jurister som är specialiserade inom ovanstående områden och företräder svenska och utländska uppdragsgivare i svenska domstolar och hjälper till vid avtalsskrivning samt förhandlingar.

Dessutom är vi unika i att vara specialiserade inom internationell inkasso och kreditupplysningar och vi kan därför garantera att samtliga Profinas kunder får en kvalitativ garanterad tjänst världen över.

Kika gärna på vår presentationsfilm nedan