Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Meny

Profina Juridik

Som företagare är det troligt att du kommer att hamna i situationer där du behöver hjälp av en jurist!

Många drar sig för att ta hjälp av en jurist, då man bävar för att det kan bli en dyr historia
men troligen har du en rättsskyddsförsäkring för ditt företag. Denna kan täcka ombudskostnaden,
under förutsättning att juristen som anlitas för uppdraget prövats och godkänts av försäkringsbolagen.
Väljer du att anlita Profina Juridik, kan du känna dig trygg då försäkringen i normalfallet täcker 80 % av det arvode vi debiterar!

Profinas jurister 
har stor kunskap inom traditionell affärsjuridik med omfattande erfarenhet av att driva tvistiga
ärenden. Som förbundsjurister är vi också vana vid arbetsrättsliga problemställningar, förhandlingar och tvister.