Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Tillbaka till nyheter

Utlandsinkasso

Internationell inkassoverksamhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett mycket väl utbyggt kontaktnät av erfarna ombud.

Profina ingår som enda svenska företag i TCM Group International Ltd som är världsledande inom sitt område och har byggt upp ett kontaktnät av noga utvalda ombud, inkassobolag och advokater runt om i världen, som hjälper oss med inkassering utomlands.

Våra utlandsombud känner väl till vårt sätt att arbeta och arbetar utifrån våra värderingar anpassade till respektive lands lagar och regler. Vårt kontaktnät befinner sig under ständig utbyggnad och uppdatering.

Kontakta oss gärna för mer information! 08-600 54 50
eller skriv till info@profinainternational.se

Internationell inkasso