Vanliga frågor om Inkasso

Ett stort problem för många företag är att de har kunder som av flera skäl inte betalar sina fakturor – eller gör det för sent. Det kan bidra till försämrad likviditet, kundförluster och kanske i allra värsta fall till konkurs för företaget. Vi får ofta frågor från våra kunder om hur de bör agera. Här är några av de vanligaste och hur man kan hantera bekymret:

När bör man som företagare skicka vidare en förfallen faktura till inkasso?
Man bör skicka fakturan vidare så snart man kan efter att den förfallit, ett bra riktmärke är cirka fem dagar efter påminnelsefakturans förfallodag. Anledningen till att man bör agera relativt snabbt genom att skicka ut krav och vidta indrivningsåtgärder är att lyckandegrad ökar. Ju längre man väntar desto svårare är det att få betalt

Kan man som företagare skicka inkassokrav själv?
Ja det kan man men det finns stora fördelar med att anlita en tredje part. Vi som inkassobolag följer alla branschens riktlinjer och har kunskap om lagstiftning och regler för hur inkasso får hanteras. En handläggare kan också ge stöd i processen och medla mellan företagaren och dess slutkunder. Ett krav från ett externt ombud har också större effekt än ett krav från fordringsägaren

Är det inte risk att vi tappar kunden om vi skickar fakturan vidare till ett inkassobolag?
Våra handläggare är vana vid att hantera krav och kan förklara sakligt och professionellt varför er kund får ett krav. Vi är alltid måna om kundens relation till sina slutkunder och har en tät dialog med er som kund om hur man bäst bör agera från fall till fall för att slutkunden skall kännas sig rättvist behandlad. Att en faktura gått till inkasso innebär heller inte att er slutkund fått en anmärkning. Det är dock viktigt att de betalar för att undvika att ärendet går vidare till nästa instans.

Vad händer om kunden inte betalar trots att denne fått ett inkassokrav?
Betalas inte inkassokravet så vidtas åtgärder för att försöka nå kunden. Lyckas man inte med det eller att nå en uppgörelse vidtas som regel rättsliga åtgärder i form av ett betalningsföreläggande efter avstämning med vår klient.

Är det inte risk för att man ”förstör” en kundrelation genom att skicka ett inkassokrav?
Det finns en viss risk att man tappar en kund om man skickar ett inkassokrav men det tillhör inte det vanliga. Har man en bra rutin med sin fakturering och påminnelsehantering så blir det sällan ett problem. Sedan är frågan – vill man ha kvar en relation med en kund som inte betalar sina fakturor? Det är viktigt att vara tydlig med att ett inkassokrav i sig inte betyder att er kund fått en anmärkning.

Hur gamla kundfordringar kan man skicka till inkasso?
Fordringarna får inte vara preskriberade, dvs. i stora drag får man inte skicka in fordringar som är äldre än 10 år när det gäller fordringar mellan näringsidkare och inte äldre än 3 år om det gäller fordringar från näringsidkare till konsumenter. När det gäller hyresfordringar till avflyttade personer gäller speciella regler. Med hjälp av avbetalningsplaner eller andra uppgörelser lyckas vi som inkassobolag ofta driva in äldre fordringar. De kan med andra ord ses som tillgångar väl värda att försöka driva in.

Ett stort problem för många företag är att de har kunder som av flera skäl inte betalar sina fakturor – eller gör det för sent. Det kan bidra till försämrad likviditet, kundförluster och kanske i allra värsta fall till konkurs för företaget. Vi får ofta frågor från våra kunder om hur de bör agera. Här är några av de vanligaste och hur man kan hantera bekymret:

När bör man som företagare skicka vidare en förfallen faktura till inkasso? Man bör skicka fakturan vidare så snart man kan efter att den förfallit, ett bra riktmärke är cirka fem dagar efter påminnelsefakturans förfallodag. Anledningen till att man bör agera relativt snabbt genom att skicka ut krav och vidta indrivningsåtgärder är att lyckandegrad ökar. Ju längre man väntar desto svårare är det att få betalt

Kan man som företagare skicka inkassokrav själv? Ja det kan man men det finns stora fördelar med att anlita en tredje part. Vi som inkassobolag följer alla branschens riktlinjer och har kunskap om lagstiftning och regler för hur inkasso får hanteras. En handläggare kan också ge stöd i processen och medla mellan företagaren och dess slutkunder. Ett krav från ett externt ombud har också större effekt än ett krav från fordringsägaren.

Är det inte risk att vi tappar kunden om vi skickar fakturan vidare till ett inkassobolag? Våra handläggare är vana vid att hantera krav och kan förklara sakligt och professionellt varför er kund får ett krav. Vi är alltid måna om kundens relation till sina slutkunder och har en tät dialog med er som kund om hur man bäst bör agera från fall till fall för att slutkunden skall kännas sig rättvist behandlad. Att en faktura gått till inkasso innebär heller inte att er slutkund fått en anmärkning. Det är dock viktigt att de betalar för att undvika att ärendet går vidare till nästa instans.

Vad händer om kunden inte betalar trots att denne fått ett inkassokrav? Betalas inte inkassokravet så vidtas åtgärder för att försöka nå kunden. Lyckas man inte med det eller att nå en uppgörelse vidtas som regel rättsliga åtgärder i form av ett betalningsföreläggande efter avstämning med vår klient.

Är det inte risk för att man ”förstör” en kundrelation genom att skicka ett inkassokrav? Det finns en viss risk att man tappar en kund om man skickar ett inkassokrav men det tillhör inte det vanliga. Har man en bra rutin med sin fakturering och påminnelsehantering så blir det sällan ett problem. Sedan är frågan – vill man ha kvar en relation med en kund som inte betalar sina fakturor? Det är viktigt att vara tydlig med att ett inkassokrav i sig inte betyder att er kund fått en anmärkning.

Hur gamla kundfordringar kan man skicka till inkasso? Fordringarna får inte vara preskriberade, dvs. i stora drag får man inte skicka in fordringar som är äldre än 10 år när det gäller fordringar mellan näringsidkare och inte äldre än 3 år om det gäller fordringar från näringsidkare till konsumenter. När det gäller hyresfordringar till avflyttade personer gäller speciella regler. Med hjälp av avbetalningsplaner eller andra uppgörelser lyckas vi som inkassobolag ofta driva in äldre fordringar. De kan med andra ord ses som tillgångar väl värda att försöka driva in.