Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Svenska exportfordringar

Profina International är globalt representerade genom kontraktsbundna ombud

Under en följd av år har vi konsekvent utvecklat vårt företag och dess personal så att Profina International idag är ett ledande företag inom affärsområdet utlandsinkasso / internationell inkasso.

Profina International är globalt representerade genom kontraktsbundna ombud. Vi står följaktligen gott rustade för en ökad handel över gränserna.

Vår kundstock, som till 50% består av utländska kunder och 50% svenska exportföretag innefattar världsledande kreditförsäkringsbolag, banker, statliga bolag och multinationella exportörer såväl som mindre familjebolag.

Detta har berikat oss och bidragit till att skapa en unik erfarenhet och kunskap hos vår personal, något som gagnar de företag vi representerar.
Vi löser problem när de uppstår och vi finns närvarande där affärer görs över hela världen.

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?