Svenska exportfordringar

Profina International är globalt representerade genom kontraktsbundna ombud

Under en följd av år har vi konsekvent utvecklat vårt företag och dess personal så att Profina International idag är ett ledande företag inom affärsområdet utlandsinkasso / internationell inkasso. ​

Profina International är globalt representerade genom kontraktsbundna ombud. Vi står följaktligen gott rustade för en ökad handel över gränserna. ​

Vår kundstock, som till 50% består av utländska kunder och 50% svenska exportföretag innefattar världsledande kreditförsäkringsbolag, banker, statliga bolag och multinationella exportörer såväl som mindre familjebolag. ​

Detta har berikat oss och bidragit till att skapa en unik erfarenhet och kunskap hos vår personal, något som gagnar de företag vi representerar. Vi löser problem när de uppstår och vi finns närvarande där affärer görs över hela världen.

Ansökan

Bli kund hos oss

Ni tecknar ett avtal med oss om en överenskommen samarbetsform. Välj själv om vi skall fakturera eller om ni själva vill göra det, men att vi bevakar betalningen.

Vanligast är att vår kund hanterar fakturan själv och att vi därefter bevakar betalningen. Fakturakopian skickar ni till oss via mail, fax, post eller filöverföring. Ni har alltid er egen kontaktperson hos oss att vända er till. Ni kan alltså koncentrera er på det viktigaste; att göra nya affärer. Se till att kunden får fakturan, vi sköter resten!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.