Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Tillbaka till nyheter

Profina är på Nya Sotningskonferensen

En samlande konferens för hela sotningsbranschen!

Nya Sotningskonferensen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Syftet med konferensen är att samla hela sotningsbranschen för att få tydligare
förståelse för varandras uppdrag och skapa dialog om hur vi förhåller oss till lagstiftningen och
verkar i systemet på bästa möjliga sätt.

Våra handläggare Rosie & Yvonne