• Finans, inkassoservice och juridik - sedan 1983

    Profina hjälper dig med en mängd företagstjänster för att underätta vardagen. Kontakta oss redan idag.

  • Bolaget grundades 1983 och från början var Profina AB moderbolaget i Profina Gruppen. Profina AB har sedan starten inriktat sig på företagets behov vad avser inkassotjänster.