Profina ger oss tid att växa

Vi på P-Bevakarna Sthlm AB, samarbetar med Profina. Profina skräddarsydde en perfekt helhetslösning för oss, med betalningshantering, påminnelser, inkasso och kundservice. Allt detta har frigjort mycket tid för oss – tid som vi nu lägger på att få vårt företag att växa i stället.

P-bevakarna Sthlm AB är en av Profinas kunder, ett parkeringsbolag med uppdrag inom såväl uthyrning och förvaltning av garage som parkeringsbevakning. Vid samtal med Timo, Vd för P-bevakarna, berättar han om vilka utmaningar ett företag i hans bransch kan mötas av.

  • Det svåra för oss har tidigare varit hanteringen med att få betalt. Systemen med bilder som underlag är numera väldigt bra. Processen med betalningar fungerar nu jättebra eftersom er IT-avdelning har satt upp en systemlösning som fungerar med våra parkeringssystem. Vill man ha en nära personlig kontakt så har ni alltid funnits där och har en bra styrning. Vi har satt upp en plan som fungerar! Vi möter ju ofta argument med moraliska aspekter, snälla frågor med motivation till varför vi ska makulera en avgift med mera. Det har tagit mycket energi och tid som vi nu i stället kan lägga på att jobba vidare med att bibehålla lönsamhet och kvalitet gentemot våra uppdragsgivare.

Vi jobbar för företag med privat mark. Det gör att vi kan vara mer personliga och flexibla även om vi lyder under kommunens regler för avgifter. Vår uppdragsgivare kan justera avgifterna som sätts av kommunen nedåt men inte uppåt. Fastighetsbolag och andra kunder har en personlig kontakt med oss. Många ogillar parkeringsbolag men vi ser från områden i närheten som inte haft parkeringsbevakning att det skulle det råda total anarki om vi inte fanns – det gör att vi verkligen känner att vi bidrar till samhällsnyttan.