Profina medverkade på Sotarväsendets 4:e kretsmöte 26 och 27 augusti på Scandic Väst i Örebro

Profina deltog på Sotarväsendets kretsmöte på Scandic Väst i Örebro den 26 och 27 augusti 2022.