Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Rätt lösning på tävlingen i december

1. Vilken internationell
organisation bestående av
inkassobolag och advokatbyråer
är Profina International delägare i?                     

Svar: TCM Group

 

2. Ungefär hur många länder finns
representerade i denna organisation?                 

Svar: 167 länder

 

3. Nämn tre tjänster som
Profina International erbjuder?                           

Svar: juridiskt stöd,    kreditförsäkringar, utlandsinkasso

 

4. Vem är VD för Profina
International?                                                    

Svar: Per Fredricsson

 

5. När tillkom Profina
International i koncernen?                          

Svar: 1994

 

Vinnare: Kristina Wiktorsson, Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB