Ledning

Christina Sturesson

Koncernchef och VD för Profina AB och Profina Finans AB

Telefon: 08-600 54 17
Mobil: 070-796 86 01


Ledningsgruppen

Christina Sturesson

Koncernchef, VD för Profina AB och Profina finans AB

Telefon: 08-600 54 17
Mobil: 070-796 86 01

Tommy  Stenberg

VD för Profina International AB och chefsjurist

Telefon: 08-600 54 51
Mobil: 070-935 54 85

Malin Bylund

Inkassochef och jurist

Telefon: 08-600 54 23
Mobil: 070-790 21 13

Maria Ulving

Administrativ chef och inköpsansvarig

Telefon: 08-600 54 66
Mobil: 073-376 62 58

Niklas Larsson

IT-chef

Telefon: 08-600 54 14
Mobil: 070-996 86 53


Jurister

Tommy Stenberg

VD för Profina International AB och chefsjurist

Telefon: 08-600 54 51
Mobil: 070-935 54 85

Malin Bylund

Jurist och inkassochef

Telefon: 08-600 54 23
Mobil: 070-790 21 13

Per Fredricsson

Jurist

Telefon: 08-600 54 52
Mobil: 072-511 04 90

Fanny Olsen

Jurist

Telefon: 08-600 54 56


Säljare

Jani Oja

Försäljningschef

Telefon: 08-600 54 43
Mobil: 070-796 82 73

Susanne Ingeson

Säljare

Regionansvarig Syd

Telefon: 040-602 49 03
Mobil: 070-796 86 45

Thomas Sjöwall

Säljare

Halmstad

Telefon: Vxl: 035-344 94
Mobil: 070-796 86 46

Göran Modin

Säljare

Regionansvarig Norr

Telefon: 060 12 90 32
Mobil: 070 996 86 18

Anders Tärnfors

Säljare

Regionansvarig Mitt

Telefon: 08-600 54 42
Mobil: 0705-362 612

Hélène Holmkvist

Säljare

Regionansvarig Mitt

Telefon: 08-600 54 41
Mobil: 070-796 61 86


IT

Niklas Larsson

IT-chef

Telefon: 08-600 54 14
Mobil: 070-996 86 53

Peter Glas

Drift & Säkerhet

Telefon: 08-600 54 16

Camilla de la Borbolla

Profina Finans

Telefon: 08-600 54 05


Ansvariga

Erik Bratt

Produktionsansvarig - Efterbevakning

Profina AB

Telefon: 08-600 54 40

Helena Sundman

Produktionsansvarig - Internationell inkasso

Profina International AB

Telefon: 08-600 54 54

Jeanette Dahlkvist

Produktionsansvarig - Finans

Profina Finans AB

Telefon: 08-600 54 07

Malin Bylund

Inkassochef

Profina AB

Telefon: 08-600 54 23

Maria  Ulving

Inköpsansvarig

Profinagruppen

Telefon: 08-600 54 66

Camilla de la Borbolla

Marknadsansvarig

Profinagruppen

Telefon: 08-600 54 05