Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Hyresfordringar

Hyresfordringar

Bild på Jani Oja

Försäljningschef

Jani Oja
jani.oja@profina.se
08-600 54 99

Hyresfordringar

Vi har erfarenhet av att hantera hyresfordringar för bostadsföretag inom både allmännyttan och den privata sektorn sedan 1990. Hos oss får du en dedikerad handläggare som hanterar era hyresärenden på ett personligt och professionellt sätt utifrån sin branschkunskap, erfarenhet och kompetens inom gällande lagstiftning och inkassohantering.

Detta bidrar till en hög lyckandegrad i kravprocessen.

 

Vi anpassar våra kravrutiner utifrån er verksamhet och gällande lagstifning. 

En del frågor som bör diskuteras i ett samarbete avseende hyresfordringar är bl.a.

Hur snabbt ska en ansökan om betalningsföreläggande ske? Ska ansökan inkludera avhysningsyrkande? Hur snabbt ska delgivning ske? Är hyresgästen kvarboende eller avflyttad? Är hyresgästen privatperson eller ett företag? 

Beroende på fordrans karaktär (hyresbostad, lokal, avflyttad eller kvarboende) väljer vi relevant åtgärd. 

Vi har även flera jurister som har sin expertis inom hyresjuridiken och hjälper till i de fallen tvisten är ett faktum eller kring den hyresjuridiska processen.

Vi skapar med andra ord bra rutiner för ett effektivt och resultatorienterat samarbete och rekommenderar uppföljning av samarbetet 2 – 4 gånger per år. Mötena handlar, förutom genomgång av ärenden, även om ev.  förbättringsåtgärder av rutiner och genomgång av utfallet.

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?