Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Hyresfordringar

Hyresfordringar

Bild på Jani Oja

Försäljningschef

Jani Oja
jani.oja@profina.se
08-600 54 99

Hyresfordringar

Vi har erfarenhet av att hantera hyresfordringar för bostadsföretag inom både allmännyttan och den privata sektorn sedan 1990. Hos oss får du som kund en dedikerad handläggare som hanterar era hyresärenden på ett professionellt sätt, utifrån sin kunskap, erfarenhet och kompetens samt gällande lagstiftning ger vi en hög lyckandegrad i kravprocessen.

Vi anpassar våra kravrutiner utifrån hur ni vill att vi ska jobba.

Hur snabbat ska en ansökan om betalningsföreläggande ske? Ska ansökan inkludera avhysningsyrkande?

Hur snabbt ska delgivning ske?

Är hyresgästen kvarboende eller avflyttad?

Är hyresgästen privatperson eller kommersiell lokal?

Beroende på fordrans karaktär, bostad, lokal, avflyttad eller kvarboende väljer vi relevant åtgärd utifrån en befogenhetsmall vi sätter upp tillsammans!

Våra fastighetsjurister hjälper till i de fallen tvisten är ett faktum eller kring hyresjuridiska processer.

Vi skapar m.a.o. bra rutiner för ett effektivt och resultatorienterat samarbete. Rekommenderar uppföljning av samarbete 2 – 3 tillfällen per år. Möten handlar förutom genomgång av ärenden även förbättringsåtgärder kring rutiner samt genomgång av resultatet.

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?