Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Fakturabelåning – mer frihet och bättre likviditet

Fakturabelåning – mer frihet och bättre likviditet

Vad betyder fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär att ett företag lånar pengar av ett finansbolag för en kundfaktura som inte blivit betald ännu. Genom att låna pengar för en obetald faktura kan du öka din likviditet, du får nämligen tillgång till pengarna direkt istället för att de är låsta i en obetald kundfordran.

Varför använda fakturabelåning?

Fakturabelåning är en utmärkt idé för dig som vill ha ett starkare och mer lättillgängligt kassaflöde. Kunder som tar lång tid på sig att betala fakturor kan ställa till med problem för din verksamhet. Till exempel kan det betyda uteblivna investeringar, osäkerhet i företagets ekonomi och oro för kreditförlust.

Läg inte energi på att oroa dig. Profina hjälper dig att få betalt direkt genom att låna ut pengar till dig fram tills det att fakturan är betald. Så att du alltid har koll på ekonomin och har pengarna nära till hands.

Vad skiljer fakturabelåning från fakturaköp?

Fakturabelåning och fakturaköp är de två grenarna inom factoring. Båda är ett sätt att öka likviditeten i ett företag. Skillnaden mot fakturaköp är att fakturan fortfarande ägs av dig och inte av finansbolaget, som lånar ut pengar. Vid en fakturabelåning fungerar fakturan som en smidig säkerhet för lånet. Till skillnad mot fakturaköp som innebär att finansbolaget tar över hela fakturan vid köpet.

Så här går det till

Du tilldelas alltid en personlig handläggare som sköter administrationen av fakturorna. Vi kommer tillsammans överens om belåningsgraden som brukar vara mellan 70–90 procent. Handläggaren administrerar bokföringen och ser till att pengarna kommer in och ut på rätt sätt och i rätt tid. Vi sköter dessutom kontakten med kunden fram tills att du har fått betalt.

Fakturabelåning är ett enkelt sätt öka tillgängligheten till företagets pengar och gör det enklare för dig att styra hela ditt företags ekonomi.

Har ditt företag Fortnox så har vi dessutom en färdig integration till det systemet!

Så här går fakturabelåning till hos Profina:

Ikon för faktura som emottages av ett inkassobolag

Du fakturerar som vanligt efter att ha levererat till kund. Om du vill kan vi också sköta distributionen av dina fakturor!

Vi tar del av fakturorna. Ni kan skicka dem till oss via e-post eller filöverföring.

Inom 24 timmar överför vi ett förskott på fakturorna till er. Detta belopp uppgår till mellan 70 och 90 procent av fakturornas värde.

Kunderna betalar fakturorna till oss. Därefter betalar vi resten av beloppet. minus vår avgift, till ert konto.

Ring oss direkt!