Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Har du fått brev från oss?

Har du fått brev från oss?

Har du fått ett inkassokrav från oss? Då undrar du nog vad du ska göra härnäst.

Anledningen till att du fått kravet är att du har en förfallen faktura, som du inte har betalat.

Din leverantör har då vänt sig till oss för att få hjälp med att få betalt. Därför har vi skickat ett inkassokrav till dig.

Inkassokravet kommer inte från Kronofogden, och är inte detsamma som en betalningsanmärkning. Däremot kan ärendet överlämnas till Kronofogden om du inte betalar, och du kan då riskera få en betalningsanmärkning.

Först och främst: anser du att kravet är korrekt? Då bör du betala skulden, inklusive räntan och inkassokostnaden. Gör betalningen inom den tid som är angiven i inkassokravet. Du har åtta dagar på dig från dagen då kravet skickades.

Har du inte möjlighet att betala kravet? Kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Om du betalar, men inte hinner göra det i tid, är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi är medvetna om detta. Annars finns risken att ärendet hinner överlämnas till Kronofogden vilket innebär extra kostnader för dig. Spara kvitton på alla inbetalningar du gör.

Om du anser att kravet är felaktigt

Om du anser att inkassokravet är felaktigt bör du bestrida det direkt till oss.

Skriv till oss och ange på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Spara också en kopia på ditt bestridande.

Om du inte gör någonting – varken betalar eller bestrider inkassokravet – inom den tid som är angiven i inkassokravet kan vi komma att vidta åtgärder, som att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden som fastställer Kronofogden kravet genom ett utslag.  Detta leder till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Om din betalning av skulden bokförs hos oss samma dag som inkassokravet är skickat, eller senare, blir du skyldig att betala inkassokostnaden. För hyresfordringar gäller dock andra regler: I de fallen om du gjort betalningen samma dag eller senare än det datum som står på inkassokravet blir du skyldig att betala inkassokostnaden.

Betalreferenser

Finans

Inrikes

Plusgiro
60 96 08-5
Bankgiro
5744-1164

Betalningar från utlandet

IBAN
SE96 9500 0099 6042 0609 6085
BIC/SWIFT
NDEASESS
Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

Inkasso

Inrikes betalningar

Plusgiro
7837-8
473 26 03-8 (OCR)
Bankgiro
887-4067

Utrikes betalningar

IBAN
SE20 9500 0099 6034 0007 8378
BIC/SWIFT
NDEASES
Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

FAQ Undrar du över något?

Finans

Inkasso