Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Har du fått brev från oss?

Har du fått brev från oss?

Har du fått ett inkassokrav från oss? Då undrar du nog vad du ska göra härnäst.

Anledningen till att du fått kravet är att du har en förfallen faktura, som du inte har betalat.

Din leverantör har då vänt sig till oss för att få hjälp med att få betalt. Därför har vi skickat ett inkassokrav till dig.

Inkassokravet kommer inte från Kronofogden, och är inte detsamma som en betalningsanmärkning. Däremot kan ärendet överlämnas till Kronofogden om du inte betalar, och du kan då riskera få en betalningsanmärkning.

Först och främst: anser du att kravet är korrekt? Då bör du betala skulden, inklusive räntan och inkassokostnaden. Gör betalningen inom den tid som är angiven i inkassokravet. Du har åtta dagar på dig från dagen då kravet skickades.

Har du inte möjlighet att betala kravet? Kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Om du betalar, men inte hinner göra det i tid, är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi är medvetna om detta. Annars finns risken att ärendet hinner överlämnas till Kronofogden vilket innebär extra kostnader för dig. Spara kvitton på alla inbetalningar du gör.

Om du anser att kravet är felaktigt

Om du anser att inkassokravet är felaktigt bör du bestrida det direkt till oss.

Skriv till oss och ange på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Spara också en kopia på ditt bestridande.

Om du inte gör någonting – varken betalar eller bestrider inkassokravet – inom den tid som är angiven i inkassokravet kan vi komma att vidta åtgärder, som att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden som fastställer Kronofogden kravet genom ett utslag.  Detta leder till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Om din betalning av skulden bokförs hos oss samma dag som inkassokravet är skickat, eller senare, blir du skyldig att betala inkassokostnaden. För hyresfordringar gäller dock andra regler: I de fallen om du gjort betalningen samma dag eller senare än det datum som står på inkassokravet blir du skyldig att betala inkassokostnaden.

Betalreferenser

Finans

Inrikes

Plusgiro
60 96 08-5
Bankgiro
5744-1164

Betalningar från utlandet

IBAN
SE96 9500 0099 6042 0609 6085
BIC/SWIFT
NDEASESS
Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

Inkasso

Inrikes betalningar

Plusgiro
7837-8
473 26 03-8 (OCR)
Bankgiro
887-4067

Utrikes betalningar

IBAN
SE20 9500 0099 6034 0007 8378
BIC/SWIFT
NDEASES
Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

FAQ Undrar du över något?

Finans

Fakturan är ej korrekt utställd. Hur går jag till väga?

Svar
Vänd dig till din leverantör för att rätta till ursprungsfakturan.

Jag har ej beställt något. Varför får jag en faktura?

Svar

Vi ber dig vända dig direkt till fakturautställaren

Jag har inte köpt någon vara eller tjänst av Profina. Varför skickar ni en faktura/påminnelse?

Svar

Företag anlitar våra faktureringstjänster vi hanterar därmed distribution av fakturor och påminnelser som har med verksamhet att göra.

Vad avser påminnelsen som jag har fått?

Svar

Längst ner i sidfoten, till vänster på påminnelsen, står det vem du har beställt av. Där anges även kontaktuppgifterna till din leverantör.

Ni har dragit pengar från mitt bankkonto. Hur kommer det sig?

Svar

Nej, vi har inte rätt att dra pengar från kontot. Ni har förmodligen betalt till vårt konto på uppdrag av någon av våra kunder.

Från vilken dag måste man betala dröjsmålsränta?

Svar

Enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta 30 dagar efter att fakturan har skickats till kunden. Är förfallodagen bestämd i förväg kan man få betala från förfallodagen.

Måste jag betala inkassokostnaderna?

Svar

Ja, leverantören har rätt att ta betalt av dig för vissa kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i inkassolagen och leverantören får därför inte genom avtal lägga på fler kostnader.

Kan man dela upp en faktura och betala den i omgångar?

Svar

Detta avgör inte vi, utan ber dig kontakta din leverantör.

Hur kan jag bestrida en faktura och vad händer sedan?

Svar

Skicka in ett skriftligt bestridande till oss. Under pågående tvist stoppas fakturan, vilket innebär att det ej går ut påminnelser eller inkassokrav på den.

Kan jag betala fakturan från ett annat land?

Svar

Ja, det går alldeles utmärkt! Använd IBAN-numret som du hittar här

Inkasso

Jag har fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

Svar

Om du anser att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet. Om du inte har möjlighet att göra det bör du kontakta oss och diskutera möjliga lösningar till ev. avbetalningsplan.

Om du betalar lite försent är det viktigt att du hör av dig till oss och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att vi hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att extra kostnader tillkommer för dig. Tänk på att spara alla kvitton på de inbetalningar du gör! Om du anser att kravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges i inkassokravet. Kontakta då oss och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och sparar en kopia.

Vad händer om jag varken betalar eller bestrider ett inkassokrav?

Svar

Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav inom angiven tid kan vi komma att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du inte heller bestrider kravet till Kronofogdemyndigheten fastställer de kravet genom ett så kallat utslag.
Vi kan sedan låta Kronofogdemyndigheten driva in skulden genom utmätning. Utslaget leder dessutom till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida inkassokravet?

Svar

Tidsfristen för att betala eller bestrida finns angiven i inkassokravet. Enligt god inkassosed ska du ha minst 8 dagar på dig från det att inkassokravet skickades. Först därefter får vi gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Måste jag betala inkassokostnaderna?

Svar

Vi har rätt att få betalt av dig för vissa kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i lag. Har din betalning bokförts hos mottagaren samma dag som inkassokravet är skickat (utskriftsdatumet) eller senare är du skyldig att betala inkassokostnaden. Undantaget är hyresfordringar. Där gäller istället att skyldigheten att betala inkassokostnaden inträffar om datumet på inkassokravet är samma eller tidigare än den dagen du gjorde betalningen, dvs inbetalningsdagen och inte bokföringsdagen.

Har jag inte alltid rätt till minst 30 dagars betaltid på fakturan?

Svar

Nej, någon sådan rätt finns inte! Om inget annat har avtalats gäller den förfallodag som säljaren angivit på fakturan. Detta ska dock inte blandas ihop med skyldigheten att betala dröjsmålsränta. Om ingenting annat har avtalats har säljaren inte rätt att ta ut någon ränta förrän efter 30 dagar efter det han framställt krav på betalning, vanligtvis genom att skicka faktura. Detta regleras av räntelagen.

Jag har inte fått någon betalningspåminnelse, varför har jag fått inkassokrav?

Svar

I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många väljer dock att göra det ändå. Skyldighet att erlägga inkassokravskostnad föreligger även om ingen betalningspåminnelse skickats.

När det gäller parkeringsavgifter måste dock parkeringsbolaget skicka en betalningspåminnelse innan inkassokrav skickas.​

Vilken ränta måste jag betala?

Svar

Den som inte betalar sin skuld i rätt tid drabbas ofta av att betala dröjsmålsränta. Om säljaren och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent. Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Säljaren har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger säljaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.​

När preskriberas en fordran?

Svar

Preskription innebär att säljaren förlorar rätten att kräva in fordran/skulden. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut. Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om säljaren åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Preskriptionen avbryts vidare om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den. När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?