Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Ett personligt inkassobolag

Bild på Jani Oja

Försäljningschef

Jani Oja
jani.oja@profina.se
08-600 54 99

Kom igång snabbt, registrera inkassoärenden online!

Vi gör ditt arbete enklare

Händer det att fakturorna som du skickar till dina kunder inte blir betalda i tid? Helt plötsligt dyker mer tidskrävande och tråkigt arbete upp? Så behöver det inte vara. Vi är ett inkassobolag som framgångsrikt har hjälpt Sveriges företag med att få sina fakturor betalda sedan 1983.

Dina kunder är våra kunder

Det är vår inställning. Det kan vara jobbigt att skicka kravbrev till kunden. Det kan också vara känsligt för relationen mellan era företag. Som inkassobolag ser vi till att hela kontakten sköts professionellt och personligt så att du får betalt och kan fortsätta ha en bra relation med kunden.

Vi ser lösningar

Profina är inkassobolaget som värdesätter den personliga relationen. Samtidigt är vi också väldigt flexibla i vårt arbete. Den kombinationen hjälper oss att hitta de allra bästa lösningarna för dig och dina kunder.

Ett inkassobolag för alla

Profina jobbar med människan och det enskilda företaget för att alla inblandade parter ska bli nöjda med de avtal och system som finns. Vi arbetar tillsammans för att få dina kunder att bli bättre på att betala fakturorna i tid. Genom att göra det slipper du agera bank åt dina kunder.

Behåll kunderna med Profina

Vi vet att varje inkassoärende är unikt och att det inte finns någon universell lösning eller perfekt metod för alla ärenden. Därför har vi en personlig och lösningsorienterad inställning till alla dina kunder. Med en personlig handläggare kan vi snabbt och tydligt svara på dina och din kunds frågor. Ibland kan det vara direkta missförstånd som ligger bakom problemet att fakturan inte betalas och ibland är det företag som inte kan, eller vill betala.

Vi är inkassobolaget som snabbt arbetar för att hitta en lösning till betalning.

En trygg inkassopartner

Det är viktigt att hitta ett pålitligt inkassobolag för att du ska få betalt utan att riskera att tappa kunder. Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Inkasso och har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet.

Här kan du även läsa mer om inkassoföretags roll, ansvar och skyldigheter.

 

Vi arbetar även med flera stora affärssystem för en enkel integration till ditt företag!

Logo- BRP Systems
Logo - Software Business Solutions
Logo - Fortnox
Logo - Visma
Logo - ZOEZI

Hur går inkasso med Profina till?

Ikon för faktura som emottages av ett inkassobolag

Senast dagen efter som vi tar emot uppdraget från dig skickar vi ett inkassokrav till slutkunden. I kravet framgår att ärendet nu handläggs av Profina.

Ikon som framhäver 8 dagar för inkassokrav.

Slutkunden har åtta dagar på sig att betala eller höra av sig till oss på inkassokravet. Under kravtiden besvarar vi kundens frågor via telefon, e-post eller brev. Handläggaren kan komma överens om olika uppgörelser med kunden, utifrån vad som bestämts i befogenhetsmallen.

Ikon för en checklista

Om kravet är obetalt när tidsfristen löpt ut gör vi en ärendevärdering, med ledning av bl.a. intern och extern kreditinformation. Detta innebär vilka åtgärder som ska vidtas för att få det bästa och snabbaste utfallet.

Efterbevakning

På avdelningen för efterbevakning fortsätter vi att aktivt arbeta med ärenden som idag anses omöjliga att inkassera.

Betalningsförmågan förändras över tid. Därför utvärderar och analyserar vi kontinuerligt slutkundens förmåga till betalning. Analysen sker med ett specialframtaget verktyg och görs var tredje till var sjätte månad för samtliga aktiva ärenden. Analysen hjälper oss att anpassa åtgärderna till slutkundens rådande situation då olika situationer och olika typer av fordringar kräver varierande åtgärder.

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?