Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Meny

Inkasso

Försäljningschef
Jani Oja
jani.oja@profina.se
08-600 54 99

Kom igång snabbt, registrera
inkassoärenden online!

Inkassoservice sedan 1983

Har du problem med att få betalt för dina fakturor, varje månad eller någon gång ibland?

Vi har hjälpt Sveriges företag att få betalt sedan 1983. Våra framgångsfaktorer är personlig service, bred kompetens och lång erfarenhet. Oavsett om du har en eller flera obetalda fakturor hjälper vi dig att få betalt.

Att ta hjälp med inkasso ska inte ses som en extrem åtgärd utan som ett normalt steg i processen för att få betalt för dina utförda tjänster eller levererade produkter.

Ju snabbare du lämnar en förfallen faktura till oss för inkasso, desto större är sannolikheten att du ska få betalt.

Du behöver inte heller oroa dig för att det faktum att du lämnar fakturan till inkasso ska äventyra relationen till dina kunder. Vi bemöter dina kunder på ett professionellt och trevligt sätt. Genom att vara lyhörda och flexibla kan vi finna de bästa lösningarna för alla inblandade.

Inkassoservice

Vår inkassoservice fokuserar på att minska kapitalbindningen och stärka likviditeten hos er. Vi sätter upp rutiner tillsammans, vilket kommer att resultera i en snabbt förbättrad betalningsmoral hos era kunder. Tillsammans kan vi komma bort från situationen att ni agerar bank åt era kunder.

Vi hanterar varje ärende individuellt. Du får en personlig handläggare som hanterar kontakten med alla inblandade under den tid ärendet pågår. Genom att vi har den personliga kontakten med dina kunder, får de svar på sina frågor snabbt som leder till att kunden kan fullgöra sin betalning snabbare. Genom att vi har prioriterat personliga relationer uppnår vi ett mer effektivt resultat än de företag som behandlar inkasso som industriell produktion.

Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Inkasso. Vi har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet och förbinder oss att iakttaga god inkassosed enligt inkassolagen. Vi följer Datainspektionens vid varje tidpunkt gällande anvisningar.

Använder ditt företag något av följande affärssystem så har vi en färdig integration

 

Hur går inkasso med Profina till?

01

Senast dagen efter som vi tar emot uppdraget från dig skickar vi ett inkassokrav till slutkunden. I kravet framgår att ärendet nu handläggs av Profina.

02

Slutkunden har åtta dagar på sig att betala eller höra av sig till oss på inkassokravet. Under kravtiden besvarar vi kundens frågor via telefon, e-post eller brev. Handläggaren kan komma överens om olika uppgörelser med kunden, utifrån vad som bestämts i befogenhetsmallen.

03

Om kravet är obetalt när tidsfristen löpt ut gör vi en ärendevärdering, med ledning av bl.a. intern och extern kreditinformation. Detta innebär vilka åtgärder som ska vidtas för att få det bästa och snabbaste utfallet.

Efterbevakning

Avdelningen efterbevakning fortsätter vi att aktivt arbeta med ärenden som anses idag omöjliga att inkassera.

Betalningsförmågan förändras över tiden, därför utvärderar och analyserar vi kontinuerligt slutkundens förmåga till betalning. Analysen sker med ett specialframtaget verktyg och görs var tredje till var sjätte månad i samtliga aktiva ärenden. Analysen hjälper oss att anpassa åtgärderna till slutkundens rådande situation. Olika situationer och olika typer av fordringar kräver varierande åtgärder.

Ring oss direkt!

08-600 54 99

Jag vill ha offert!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Har du fått brev från oss?