Om Profinagruppen

Om Profina

Välkommen till Profina

Varje kund och varje uppdrag är unikt och speciellt, åtminstone
är det så vi ser det. Ofta kan inkasso, påminnelser och ekonomisk
administration vara känsligt och goda affärsrelationer kan äventyras
om inte allt hanteras på bästa sätt. Det är därför vi på Profina,
redan sedan starten 1983, arbetar med anpassade lösningar utifrån
varje uppdrags förutsättningar. Givetvis med målet att nå ett
optimalt resultat för dig i egenskap av uppdragsgivare och kund.
Det handlar helt enkelt om att mejsla ut en lösning där sättet att
nå resultat kan anpassas från fall till fall men där ett lyckat utfall
alltid står i fokus.
Förutom nationella och internationella inkassotjänster erbjuder
vi också våra kunder finansiering i form av factoring, fakturaköp
samt vissa former av lån. Våra jurister fyller en viktig funktion och
bistår våra kunder med hjälp att förebygga problem. Exempelvis
när avtal formas eller om en affärstvist har uppstått.
I en lite fyrkantig tillvaro av siffror och regler utgår vi på Profina
även från mer humana och relativa perspektiv för att nå bästa
resultat. Allt är inte svart och vitt och därför passar inte en och
samma hantering alla våra kunder. Extra tydligt blir detta när vi
går utanför landets gränser och det är också därför vi skaffat oss
lokal närvaro i 145 länder.
En text som denna blir gärna en subjektiv lovsång till den egna
verksamheten, men jag lovar att du som kund hos oss blir väl
omhändertagen och att du hanteras både unikt och speciellt på
det sätt jag nämnde i början av min text. Varmt välkommen till
oss på Profina!

Christina Sturesson
Koncernchef och VD