Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Om Profinagruppen

Om Profinagruppen

Välkommen till Profina

Liksom övriga företag skiljer sig även inkassobolag från varandra! Hos oss anser vi att varje kund och varje uppdrag är unikt och speciellt, åtminstone är det så vi ser det. Ofta kan inkasso, påminnelser och ekonomisk administration vara känsligt och goda affärsrelationer kan äventyras om inte allt hanteras på bästa sätt. Det är därför vi på Profina, redan sedan starten 1983, arbetar med anpassade lösningar utifrån varje uppdrags förutsättningar. Givetvis med målet att nå ett optimalt resultat för dig i egenskap av uppdragsgivare och kund. Det handlar helt enkelt om att mejsla ut en lösning där sättet att nå resultat kan anpassas från fall till fall men där ett lyckat utfall alltid står i fokus.

Förutom nationella och internationella inkassotjänster erbjuder vi också våra kunder finansiering i form av fakturabelåning, fakturaköp samt vissa former av företagslån. Våra jurister fyller en viktig funktion och bistår våra kunder med hjälp att förebygga problem. När avtal formas eller om en affärstvist har uppstått är det en stor fördel att ha tillgång till juridik i företaget. I en lite fyrkantig tillvaro av siffror och regler utgår vi på Profina även från mer humana och relativa perspektiv för att nå bästa resultat. Allt är inte svart och vitt och därför passar inte en och samma hantering alla våra kunder. Extra tydligt blir detta när vi går utanför landets gränser och det är också därför vi skaffat oss lokal närvaro i 145 länder.

En text som denna blir gärna en subjektiv lovsång till den egna verksamheten, men jag lovar att du som kund hos oss blir väl omhändertagen och att du hanteras både unikt och speciellt på det sätt jag nämnde i början av min text. Varmt välkommen till oss på Profina!

Christina Sturesson
Koncernchef och VD

Ring oss direkt!

Har du fått brev från oss?