Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Meny

Juridik

Juristchef
Per Fredricsson
per.fredricsson@profina.se
08 600 54 52
  • Tvistemål
  • Konkurser
  • Avtal

Tjänster

Nästan alla företag hamnar någon gång i en rättstvist. Det kan röra tolkningen av ingångna avtal, arbetsrättsliga tvister, felaktiga eller uteblivna leveranser, eller meningsskiljaktigheter rörande offentlig upphandling. Genom att ta hjälp av juridiska experter ökar du sannolikheten att få gehör för din ståndpunkt i rätten. Det är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för företaget, det påverkar även er goodwill positivt.

Många företagare tycker att det är svårt att förstå juridiken, och att hantera den på rätt sätt. På Profina Juridik hjälper vi dig som kund att ta fram rätt underlag, och att ha rätt juridiskt skydd i er verksamhet.

Profina Juridik

Våra kompetenta jurister har lång erfarenhet av affärsjuridik. Vi kan bistå dig med ett flertal tjänster, bl.a. följande:

  • Avtalsskrivning
  • Överlåtelse av bolag
  • Upprättande av aktieägaravtal 
 

Vi kan också agera ombud vid tvister och förhandlingar, samt bistå er vid arbetsrättsliga problemställningar. Eftersom vi ingår i nätverket TCM Group International Ltd, där flera advokatbyråer ingår, kan vi även bistå er vid internationella tvister. 

Bland våra kunder finns stora koncerner, banker och internationella försäkringsbolag, men även små och medelstora företag. Vår erfarenhet av många olika branscher och företagstyper gör att vi är väl förtrogna med företagandets villkor, och medvetna om vikten av att prioritera affärsmässiga lösningar framför långdragna tvister. Vi har bland de kortaste handläggningstiderna i branschen, men om frågan är av stor principiell vikt för er kan vi driva ärendet till högsta instans.

När det gäller större fordringar kan vi även erbjuda juristinkasso. Det innebär att ert inkassoärende hanteras av en jurist, vilket ger en högre prioritet. Dessa ärenden klaras i de flesta fall upp snabbare än andra inkassoärenden, vilket gör att kreditförlusten blir lägre.

Kostnaden för att anlita oss som ombud täcks ofta till största delen av ditt företags rättsskyddsförsäkring. Vi är godkända av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd, vilket innebär att du kan få upp till 80 % av kostnaderna täckta av försäkringen.

Ring oss direkt!

08-600 54 99

Jag vill ha offert!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Har du fått brev från oss?