Juridik

Juristchef

Per Fredricsson
per.fredricsson@profina.se
08 600 54 52

Profina juridik

Juridik

Den juridiska kompetensen inom Profina har samlats i en enhet, Profina Juridik, vars jurister besitter omfattande kunskaper inom traditionell affärsjuridik. Vi kan bistå dig med avtalsskrivning, överlåtelse av bolag, upprättande av aktieägaravtal m.m. samt agera som ombud vid tvister och förhandlingar. Som förbundsjurister är vi också vana vid arbetsrättsliga problemställningar.

Därtill har vi stor erfarenhet av att hantera internationella tvister och har genom nätverket TCM Group International Ltd. även tillgång till kvalificerade jurister världen över.

Bolagets rättsskyddsförsäkring kan i många fall användas för att täcka en stor del av ombudskostnaden. Vi innehar godkännande från Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd och kan hjälpa dig att ta del av rättsskyddet i din försäkring och på så sätt få upp till 80% av kostnaderna täckta.

För många är juridik svårt att förstå och hantera på rätt sätt. Profina Juridik hjälper dig som kund med rätt underlag och rätt skydd i verksamheten. Vi erbjuder även juristinkasso när det gäller större fordringar, det innebär att inkassoärendet hanteras av en jurist och får en högre prioritet. Dessa ärenden klaras oftast upp snabbare vilket medför att kreditförlusten blir lägre.

Tjänster

Juridik reglerar och styr mycket av verksamheten i företag och organisationer. Vi hjälper er att använda och utnyttja juridiken på rätt sätt för att förenkla och minimera risker i din verksamhet. Allt från allmän rådgivning och planering till att utforma handlingar, kontrakt, avtal och andra legala dokument.

• Juridisk rådgivning
• Associationsrätt och bolagsstrukturer
• Domstolsförhandlingar
• Aktieägaravtal
• Arbetsrätt
• Avtal med kunder och leverantörer
• Juristinkasso
• Kompanjonavtal
• Överlåtelser, testamenten och successionsrätt
• Förvärv, försäljning och överlåtelser av bolag

Ansökan

Bli kund hos oss

Ni tecknar ett avtal med oss om en överenskommen samarbetsform. Välj själv om vi skall fakturera eller om ni själva vill göra det, men att vi bevakar betalningen.

Vanligast är att vår kund hanterar fakturan själv och att vi därefter bevakar betalningen. Fakturakopian skickar ni till oss via mail, fax, post eller filöverföring. Ni har alltid er egen kontaktperson hos oss att vända er till. Ni kan alltså koncentrera er på det viktigaste; att göra nya affärer. Se till att kunden får fakturan, vi sköter resten!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.