Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

BRP Systems är ett affärssystem som används av stora och små anläggningar samt kommuner och kedjor inom fritids- och träningsindustrin.
Vår integration med BRP innebär att du som användare av affärssystemet har en färdig integration med oss vad gäller export- och import av påminnelser, betalningar m.m.

Vi hjälper till med att administrera samtliga obetalda fakturor och ej medgivna autogirodragningar på medlems-/träningsavgifter i form av påminnelse- och inkassoservice.  Integration innebär att du direkt i systemet väljer att skicka valda obetalda kundreskontraposter till oss.

Informationen skickas via en säker ftp som tillhandahålls av BRP där vi hämtar och levererar data dagligen.

  • Data behandlas omgående för produktion
  • Vi skickar inbetalningsfiler till samma ftp som BRP i sin tur läser in i affärssystemet.
  • Kvittens på all data skickas till BRP

 

Profina har anpassat påminnelse- och inkassolösningen utifrån träningsbranschen, men erbjuder en skräddarsydd påminnelserutin utifrån din verksamhet och förutsättningar!

Är ditt företag användare av BRP och vill ha hjälp med påminnelse- och inkassohantering.
Skicka ett mail till support@brpsystems.se för att snabbt komma igång.