International

Produktionsansvarig

Helena Sundman
helena.sundman@profina.se
08-600 54 54

Profina International

International

Handel och kontakter över landsgränserna är vanligare och allt viktigare, även för små och medelstora företag. Mycket har blivit enklare när det gäller att göra affärer internationellt men det finns
fortfarande många svårigheter och fallgropar, inte minst när det gäller kreditbedömning och juridiska frågor. Vi ser till att du har rätt avtal skrivna och kan ge dig det stöd och den hjälp som behövs utifall en tvist skulle uppstå.
Har du obetalda fordringar i utlandet är vi, med över 20 års erfarenhet av internationell inkasso, redo att hjälpa till.
Profina International finns representerade i 145 länder genom delägarskap i bolaget TCM Group International Ltd. Det gör att vi har lokal närvaro och lokal kunskap där ni vill göra affärer.

Tjänster

Internationell affärsverksamhet kan vara mycket lönsamt men även riskfyllt, med oss som stöd undviker ni fallgroparna.
Våra specialister i Sverige och på plats utomlands utgör ett stöd för att hela processen, från de första kontakterna till färdig affär, hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

• Internationella kreditupplysningar
• Juridiskt stöd
• Kreditförsäkringar
• Utlandsinkasso
• Stöd vid tvister i utlandet

Betalreferenser

PGnr

831 08 81-1

BGnr

5833-0614

IBAN

SE33 9500 0099 6026 9255 0250

NDEASESS

Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

Ansökan

Bli kund hos oss

Ni tecknar ett avtal med oss om en överenskommen samarbetsform. Välj själv om vi skall fakturera eller om ni själva vill göra det, men att vi bevakar betalningen.

Vanligast är att vår kund hanterar fakturan själv och att vi därefter bevakar betalningen. Fakturakopian skickar ni till oss via mail, fax, post eller filöverföring. Ni har alltid er egen kontaktperson hos oss att vända er till. Ni kan alltså koncentrera er på det viktigaste; att göra nya affärer. Se till att kunden får fakturan, vi sköter resten!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.