Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Försäljningschef

Jani Oja
jani.oja@profina.se
08-600 54 99

International

Vi hjälper dig få betalt utanför Sverige

Internationell handel blir viktigare även för mindre och medelstora företag i Sverige. Marknaden har blivit större och det är lättare att göra internationella affärer, men det kan samtidigt vara mer krångligt att få betalt från kunder i utlandet. Ett problem som kan vara svårt att hantera utan rätt kunskap.

Olika länder har olika lagar och dessutom finns det kulturella faktorer som kan påverka hur ett avtal följs. Vi på Profina kan hjälpa dig att skriva korrekta avtal för att förebygga juridiska problem och lösa eventuella tvister. Om du vill göra en kreditbedömning på ett utländskt företag innan du skriver på några papper kan vi ordna det också.

Hos oss får du över 20 års erfarenhet av internationell inkasso och ett världsledande globalt inkassoföretag i ryggen. Vi är delägare i TCM Group som finns representerade i ca 150 länder. Tillsammans med våra partners erbjuder vi dig alltid professionell hjälp med utlandsinkasso, kreditbedömningar och juridiska frågor.

Vår erfarenhet tillsammans med lokal kunskap och närvaro gör att du kan känna dig trygg i att få alla dina fakturor betalda – och behålla dina kunder.

Stöd genom hela processen

Med våra experter kan du få stöd i alla de frågor och utmaningar som du möter när du gör affärer med utländska företag. Vi ser till att du får rätt hjälp från första kontakt till det att affären är avslutad.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Internationella kreditupplysningar
  • Juridiskt stöd
  • Kreditförsäkringar
  • Utlandsinkasso
  • Stöd vid tvister i utlandet


Genom vårt samarbete med TCM Group och ett av världens största kreditupplysningsföretag Dun & Bradstreet erbjuder vi lokala kreditupplysningar i fler än 200 länder. Är du mer intresserad av en förmånlig kreditförsäkring i utlandet eller juridisk stöd för ett avtal så hjälper vi dig med det också.

Fördelen med Profina är att du slipper anlita flera företag för att hantera internationella kunder och avtal. Fler inblandade parter gör bara processen mer krånglig. Vi erbjuder en internationell helhetslösning så att du kan arbeta mer effektivt på hemmaplan.

TCM Group International

Profina International intar en särställning i Sverige när det gäller internationell inkasso och kreditupplysningar i hela världen. Internationell inkassoverksamhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett mycket väl utbyggt kontaktnät av erfarna ombud. ​Att skapa sig en framträdande position på den internationella inkassomarknaden är få förunnat och bygger till stor del på effektiviteten i kontaktnätet. ​Profina Internationals kontaktnät täcker hela världen och vi ingår som enda svenska företag i TCM Group International Ltd som är världsledande inom sitt område.

Svenska exportfordringar

Under en följd av år har vi konsekvent utvecklat vårt företag och dess personal så att Profina International idag är ett ledande företag inom affärsområdet utlandsinkasso / internationell inkasso.

Profina International är globalt representerade genom kontraktsbundna ombud. Vi står följaktligen gott rustade för en ökad handel över gränserna. Vår kundstock, som till 50% består av utländska kunder och 50% svenska exportföretag innefattar världsledande kreditförsäkringsbolag, banker, statliga bolag och multinationella exportörer såväl som mindre familjebolag.

Detta har berikat oss och bidragit till att skapa en unik erfarenhet och kunskap hos vår personal, något som gagnar de företag vi representerar. Vi löser problem när de uppstår och vi finns närvarande där affärer görs över hela världen.

Kreditupplysningar

Som kund hos Profina International AB har Du tillgång till ett komplett produktsortiment av kreditupplysningar avseende privatpersoner och företag, såväl nationellt som internationellt. Profina International ligger online mot mer än 200 länder.

Internationellt samarbetar vi bland annat med Dun & Bradstreet – ett av världens största kreditupplysningsföretag – i Norden samarbetar vi dessutom med UC.

Via vårt kontaktnät TCM Group International Ltd har vi dessutom tillgång till lokala kreditupplysningsföretag världen över, vi har därmed resurserna att hjälpa Er med samtliga Era behov avseende internationella kreditupplysningar.

Kreditförsäkringar

Minska era kreditrisker, skydda er mot kundförluster och försäkra er om att få betalt för de varor och tjänster som ni levererar. Via vårt internationella nätverk förmedlar vi kontakter till marknadens förmånligaste kreditförsäkringar, kontakta oss för mer information.

Internationell juridik

Profina Juridik företräder idag svenska och utländska klienter vid olika typer av rättegångar, skiljetvister avtalsskrivningar samt all övrig affärsjuridisk verksamhet, bl.a. som förbundsjurister inom näringslivet. Vi vet att uppdragsgivaren värdesätter information och snabba besked, Profina Juridiks kunder har därför tillgång till fri telefonrådgivning.

Vi har också ovanligt korta handläggningstider och strävar efter snabba, ekonomiskt gynnsamma lösningar för klienten.
Via vårt kontaktnät har vi tillgång till kvalificerade jurister världen över.

Rättsskydd

Då vi är godkända av försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd kan Ni som klient hos Profina Juridik använda Er företagsförsäkring.

Ring oss direkt!

Vill du veta hur kan vi hjälpa dig att få betalt utanför Sverige?

profina_2024_352