International

Produktionsansvarig

Helena Sundman
helena.sundman@profina.se
08-600 54 54

Profina International

International

Handel och kontakter över landsgränserna är vanligare och allt viktigare, även för små och medelstora företag. Mycket har blivit enklare när det gäller att göra affärer internationellt men det finns fortfarande många svårigheter och fallgropar, inte minst när det gäller kreditbedömning och juridiska frågor. Vi ser till att du har rätt avtal skrivna och kan ge dig det stöd och den hjälp som behövs utifall en tvist skulle uppstå. Har du obetalda fordringar i utlandet är vi, med över 20 års erfarenhet av internationell inkasso, redo att hjälpa till. Profina International finns representerade i 145 länder genom delägarskap i bolaget TCM Group International Ltd. Det gör att vi har lokal närvaro och lokal kunskap där ni vill göra affärer.

Tjänster

Internationell affärsverksamhet kan vara mycket lönsamt men även riskfyllt, med oss som stöd undviker ni fallgroparna. Våra specialister i Sverige och på plats utomlands utgör ett stöd för att hela processen, från de första kontakterna till färdig affär, hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

• Internationella kreditupplysningar
• Juridiskt stöd
• Kreditförsäkringar
• Utlandsinkasso
• Stöd vid tvister i utlandet

Betalreferenser

Inrikes betalningar

PGnr
831 08 81-1

BGnr
5833-0614

Utrikes betalningar

IBAN
SE98 9500 0099 6042 8310 8811

BIC/SWIFT
NDEASESS

Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.