Inkassoservice

Vi levererar en inkassoservice med tydligt fokus att minska kapitalbindningen och stärka likviditeten. I samarbete med oss sätts rutiner upp. Vårt samarbete kommer snabbt återspeglas i en bättre likviditet hos er. Agera inte längre bank till era kunder.

• Påminnelseservice
• Inkasso
• Hyresinkasso
• Elinkasso
• Kreditupplysningar
• Efterbevakning
• Köp av fordringar

Profina Inkasso

Sedan 1983 har vi hjälpt Sveriges företag att få betalt!

Har du problem med att få betalt för dina fakturor, varje månad eller någon gång ibland?

Det spelar ingen roll för oss. Med personlig service, bred kompetens och lång erfarenhet, hjälper vi dig få betalt oavsett om du har en eller flera fakturor obetalda.

Ju äldre en fordran blir desto svårare blir det att få betalt. Inkasso bör ses som ett normalt steg i processen för att få betalt. Är en förfallen fordran obestridd och du väntar för länge med att agera finns risken att du inte får betalt alls. Ju fortare du lämnar en förfallen faktura för inkasso desto mer ökar sannolikheten att få betalt.

Ring oss direkt!

08-600 54 99

Läs mer om inkasso som tjänst

Vår arbetsprocess

Läs mer om vår metod för inkassohantering.

LADDA NER PDF

Priser

Läs om alla våra priser kring inkassoservice.

LADDA NER PDF

Varför Profina

Varför anlita Profina som inkassoleverantör.

LADDA NER PDF

Om Profina

Läs mer om Profina som företag och våra värderingar.

LADDA NER PDF

Priser

0 kr

Årsavgift

Inkluderar: Personlig inkassohandläggare, rätten att använda Profinas namn i egen regi, Profina Online (Inkassowebb, kreditupplysningar), juristinkasso, juridiska tjänster.

0 kr

Normalinkasso

Inkluderar: I detta ingår registrering och distribution av inkassokrav, solvenskontroll, adressforskning, förberedelse betalningsföreläggande Kronofogdemyndigheten, kommunikation med er kund.