Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Kan man lita på BankID?

I verksamheten på Profina Finans AB så stöter vi på diverse olika bedrägerier och försök till bedrägerier. De flesta stoppas redan innan de kommer in genom dörren, men i enstaka fall har det hänt att även vi drabbats trots rigorösa säkerhetsrutiner.

I just detta fall så har ett annat finansbolag tecknat avtal med ett bolag som företräds av en man med gedigen bakgrund i näringslivet. Avtalet gällde finansiering av bolagets verksamhet. För att ha både hängslen och livrem så tecknade även företrädaren en personlig borgen för samtliga åtaganden. Samtliga avtal och borgensförbindelse har signerats digitalt med BankID och passkopia har tagits in.

Bolaget skickade ett antal fakturor som belånades och pengarna betalades ut till bolaget enligt avtal. När slutkunderna sedan skulle betala fakturorna så blev de istället bestridda. I enlighet med avtalet begärde då finansbolaget att bolaget skulle återbetala beloppen eller att borgensmannen skulle infria sitt borgensåtagande.

Bolaget bestred och borgensmannen ställde sig frågande till att han hade signerat något alls. Mannen hade hjälpt sin son att starta ett bolag men var aldrig inblandad i verksamheten. Mannen menade att sonen måste ha stulit hans BankID på något sätt. Sonen, som av olika anledningar inte själv kunde starta ett bolag erkände att han hade installerat en spionprogramvara i sin pappas telefon och därigenom kunnat komma åt hans BankID-kod. Sonen hade umgåtts mycket med sin pappa och lånat hans telefon och då passat på att signera diverse handlingar och bevilja transaktioner.

Sonen har nu dömts till fängelse, pappan har friats från betalningsskyldighet och kvar står finansbolaget med en fordran mot en djupt skuldsatt bedragare med små utsikter att återbetala skulderna. Så – om ni tycker att Profina Finans AB är omständliga, ställer många frågor och vill träffa er fysiskt så ska ni veta att det inte är för att vara jobbiga – det är för att inte ens ett BankID är kassaskåpssäkert i alla lägen. Läs mer om målet: Norrköpings Tingsrätt T 3971-20.

Per Fredricsson, Chefsjurist Profina