Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Ökad trygghet med rådgivning hos Profina Juridik

Ökad trygghet med juridisk rådgivning och service hos Profina Juridik

Profina Juridik har processat i svenska domstolar för klienters räkning sedan 1994. I juristgruppen finns en mångårig kompetens inom avtalsrätt, fordringsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt och obeståndsrätt. Våra jurister kan hjälpa er oavsett var i landet ni sitter eller har er verksamhet. I gruppen finns en gedigen processerfarenhet från såväl tingsrätt, hovrätt, mark & miljödomstol som hyresnämnd.

Till våra jurister kan Ni som kund hos Profina vända er i de fall:

  • ni riskerar att bli stämda eller vill stämma för att fastställa en tvistig fordran.
  • ni behöver hjälp med att hitta en utomrättslig lösning vid tvist.
  • ni behöver gå igenom era avtalsvillkor.
  • ni behöver få rättslig rådgivning.

Vår arbetande styrelseordförande Tommy Stenberg är också förbundsjurist för Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Vilka är fördelarna med att anlita juristerna på Profina?

”Vi har nära kontakt med våra kollegor på inkasso- och finansavdelningen och eftersom de oftast varit med i ärendena från början kan vi snabbt ta del av all information – det sparar både tid och pengar för Er som kund. En extern jurist skulle behöva lägga ner mer tid för sammanställande och inläsning av handlingar innan det juridiska arbetet kan påbörjas. Vi har också en lång branscherfarenhet och processvana vilket innebär att Ni som kund får den hjälp ni behöver samtidigt som vi värnar om affärsrelationen med er slutkund.”

Johanna Sohrner och Madeleine Altinisik
Profina Juridik