Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

En hälsning från vår VD

Profina firades av kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor – det var väldigt trevligt att träffas under lättsamma former. I dessa tider behöver man ibland lyfta fram positiva händelser för att kunna hantera allt som sker runt omkring oss, dock befinner vi oss i ett klimat som kräver handlingskraft av alla.

Profina arbetar hårt för att motverka bedrägerier, penningtvätt och oseriösa företag.
Vintern är i antågande men vi ser ljuset i tunneln gällande inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar. Profina ser med tillförsikt framåt och känner att trygghet och samhörighet är viktigt, vilket vi anammade när Profina träffades på Krägga Herrgård för konferens.
 
Snart vänder det!
 
Christina Sturesson
Koncernchef Profina