Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Tillbaka till nyheter

Fakturabelåning

Profina Finans AB bedriver factoringverksamhet sedan 1993.
Vi har således en stor och bred erfarenhet när det gäller
finansiering och är en välkänd aktör på finansmarknaden.

Vi vänder oss till Sveriges alla kreditgivande företag.
Vår oberoende ställning gör att vi kan lämna snabba och
flexibla kreditlösningar vilket uppskattas mycket av våra kunder.
Factoring innebär att företaget har möjlighet att belåna sina
utestående kundfordringar ända upp till 90 %.
Fakturan är försedd med överlåtelsetext, där det framgår att fordran är överlåten och att betalning skall ske till Profina.
Samtliga fakturor överlåts, men givetvis bestämmer ni som kund
när och hur mycket av krediten som behöver utnyttjas. Vi betalar
ut lånebeloppet omgående.

Hur går det hela då till? Ja, det är enkelt och smidigt. Vi får kopior
på fakturorna via datafil eller brev och sköter därefter
kundreskontran, med registrering, likvidbehandling,
påminnelserutiner och, om så behövs, inkasso.

Vi övertar alltså en stor arbetsbörda från er som kund och friställer
därmed resurser hos ert företag.
Factoring ger också effektivare kassaflöden samt bättre och snabbare betalande kunder vilket ger förbättrad likviditet.
Detta frigör kapital och innebär att ni kan koncentrera er på er egen verksamhet som i sin tur leder till expansionsmöjlighet och förbättrat resultat.

Vi har under åren skaffat oss många referenskunder som kan ge exempel på detta.

Vi berättar gärna och visar vad ni kan förbättra med hjälp av factoring.

Maila gärna till sales@profina.se