Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Kort rapport från Svensk Inkassos höstmöte

Profina deltog på branschorganisationen Svensk Inkassos Höstmöte i oktober. Där diskuterades bland annat Överskuldsättningsutredningen och hur regeringen vill stärka konsumentskyddet genom en rad punkter. En del i denna är att begränsa räntan för alla konsumentkrediter (ej bostadslån) till max 20% + referensräntan. Det avser endast nya eller förnyade krediter – lagen skulle inte gälla retroaktivt.  

Utöver detta diskuterades också NPL-utredningen som är ett utkast till ny lag som regeringen lämnade på remiss till Lagrådet i september.

Syftet med lagförslaget är att en eventuellt ny lag ska reglera hur bankerna hanterar sina ”dåliga/förfallna lån” för att säkerställa att bankerna har täckning för de fordringar de har i sin bokföring. Förslaget innebär vidare att bankerna ska tvingas sälja dåliga/förfallna fordringar för att undvika instabilitet i bankvärlden. Från EU:s sida vill man också skapa en marknad för förfallna fordringar och även reglera denna med hjälp av lagstiftning. Svensk Inkasso menar att det i förlängningen skulle innebära att inkassobolagen i framtiden behöver tillstånd för att köpa förfallna fordringar. Ytterligare en del utredningen behandlar är huruvida Finansinspektionen skall bli tillsynsmyndighet över Inkassobolagen istället för som nu IMY.

Klicka på länken för att läsa mer utredningen FI får tillsyn över inkassobolag och nödlidande krediter – Sak & Liv (sakochliv.se).