Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Ledaren

I rådande tider kändes det övermäktigt att ta emot nyheten om Silicon Valley Bank. Kommer det att innebära finanskris, fler bankkollapser och otrygghet?

Nu kommer det att spekuleras i varför banken kollapsade, oavsett ”varför” så blir framtiden än mer oviss. Återigen blir vi påminda om att företag behöver ha framförhållning och tänka både på tillväxt och på lönsamhet.

Trösten idag blir att efter regn kommer solsken, vilket gör att efter lågkonjunktur/recession kommer vi att skönja bättre tider.

En solskenshistoria är att Rose-Marie Fors har börjat ta 52 veckors semester. Rosie har arbetat på Profina i många år och går nu i pension, träffa henne i vårt Nyhetsbrev.

Önskar dig all Lycka i din nya fas i livet!

Christina Sturesson

Koncernchef Profina