Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Profinas efterbevakning hjälper dig att få betalt även när det verkar ”kört”

EBV, efterbevakningen eller långtidsbevakningen. Kärt barn har många namn.

Ärendet läggs över till oss om gäldenären (er kund) saknar utmätningsbara tillgångar. Vi skickar kontinuerligt kravbrev till era kunder, både för att påminna om den obetalda fordran och för att förhindra att ärendet preskriberas. På vår efterbevakningsavdelning är vi tre handläggare som är specialiserade på ärenden som tycks omöjliga att driva in. Under året hämtar vi regelbundet information om er kunds betalningsförmåga för att avgöra vilken åtgärd som är bäst i nästa steg. När ett ärende är överfört till efterbevakning står vi i normalfallet för kostnadsrisken.

Målsättningen är att ni ska få betalt för er obetalda fordran samt att hjälpa gäldenären att bli skuldfri.

När ärendet efterbevakas kan du, enligt Skatteverkets regler, minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som du tidigare redovisat i din momsdeklaration.

Att arbeta på efterbevakningens kräver tålamod, kunskap och stor erfarenhet för att avgöra vilka åtgärder som bör göras för att få betalt. Det gör vi i dialog med er kund. Vi bevakar er fordran i skuldsaneringar, konkurser, likvidationer och dödsbon.

I tider som dessa, när inflationen är hög ser vi att det slår hårt mot dem som redan lever på marginalen. Under 2022 ansökte 25 658 personer om skuldsanering, av dessa beviljades 10 182 skuldsanering. Antalet personer med skulder hos Kronofogden ökade något under 2022 jämfört föregående år. Prognosen tyder på att skuldsaneringarna kommer fortsätta att öka även under 2023.

Samtidigt ökar skulderna också per person och de fortsätter växa snabbt, det visar statistik från Kronofogden.

En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntor. Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Har du ärenden på Profinas efterbevakning som du är intresserad av att sälja? Kontakta oss så räknar vi på det! Men kom ihåg, den bästa affären på lång sikt är att inte sälja ärendena. Dock kan det vara skönt att rensa i reskontran lite då och då.

Erik Bratt