Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Rättskyddet i din företagsförsäkring kan minska dina kostnader vid en tvist

Juristerna på Profina Juridik kan hantera de flesta tvister som ni som företagare kan hamna i. Våra jurister processar i domstolar, hyresnämnder och skiljenämnder.

Ofta kan det framstå som dyrt och riskabelt att driva en tvist med de rättegångskostnader som kan komma att följa i domstolsprocesser men de flesta företagen har idag en företagsförsäkring där rättsskydd ingår. Juristerna på Profina är kvalificerade att driva rättsskyddsärenden. Att använda sin rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget ofta betalar upp till 80% av kostnaderna.

Alla försäkringsbolag har olika villkor för sitt rättsskydd, men gemensamt är ofta att självrisken utgörs av ett fast belopp samt en del av det totalt fakturerade upp till ett visst belopp, ofta är det 20% av ett basbelopp och sedan 20% av det totalt fakturerade beloppet.

För att få veta mer om vad som gäller för just era försäkringar rekommenderar vi att ni läser villkoren i ert försäkringsbrev.

Per Fredricsson, chefsjurist Profina