Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99
Tillbaka till nyheter

Utlandsinkasso

Visste du att Profina är Sveriges ledande leverantör av utlandsinkassotjänster?

Handel och kontakter över landsgränserna är vanligare och allt
viktigare, även för små och medelstora företag. Mycket har blivit
enklare när det gäller att göra affärer internationellt men det finns
fortfarande många svårigheter och fallgropar, inte minst när det
gäller kreditbedömning och juridiska frågor. Vi ser till att ni har rätt
avtal skrivna och kan ge er det stöd och den hjälp som behövs utifall
en tvist skulle uppstå.
Har ni obetalda fordringar i utlandet är vi, med över 20 års erfarenhet
av internationell inkasso, redo att hjälpa till.
Profina International finns representerade i 145 länder genom delägarskap
i bolaget TCM Group International Ltd. Det gör att vi har lokal
närvaro och lokal kunskap där ni vill göra affärer.