Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Vi fokuserar på lösningar

I rådande tid, där de flesta nyheter speglar en tuffare tid framöver, har vi alla en skyldighet att se över lösningar. Då Profina arbetar kontinuerligt med privatpersoner och företag som är i behov av råd (inom inkasso) eller kapital (inom det finansiella) är vårt fokus att arbeta långsiktigt. Profina förespråkar den personliga kontakten och oftast kan man lösa situationer med god kommunikation.

Vidare kommer det snart en härlig tid och en Jul där vi får fokusera på mjuka värden i livet såsom familj, vänner, Kalle Anka, raggsockor och tända ljus. Vi vet alla att årets Julklapp blev en handstickad tröja, vilket signifikativt leder till mitt råd till er – handla inte nu och betala sen, utan handla vad ekonomin tillåter.

Önskar er alla en rofylld Jul!

Christina Sturesson

Bankkunder som har blivit lurade kan komma att få pengarna tillbaka

I en nyligen avkunnad dom i Högsta Domstolen (T 4623-21) har domstolen klargjort vad som är ”grovt vårdslöst” och vad som är ”särskilt klandervärt” i sammanhang där en bankkund som är konsument har blivit av med eller lämnat över inloggningsuppgifter, koder eller till och med sitt Bank-ID.

Varför är detta då så viktigt? Jo, det är nämligen så att om någon olovligen överför pengar från en kunds konto så är huvudregeln att banken ska återställa saldot på kontot om inte kunden är konsument och på något sätt bidragit till den olovliga transaktionen.

Om konsumenten inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion ska konsumenten stå för högst 400 kr av skadan.

Om konsumenten har varit grovt vårdslös ska konsumenten stå för högst 12 000 kr av skadan.

Om konsumenten har agerat särskilt klandervärt ska konsumenten stå för hela skadan.

Det innebar i detta fall att om konsumenten ”bara” agerat grovt vårdslöst så skulle banken betala tillbaka 385 000 kr till konsumenten, men om kunden agerat särskilt klandervärt så behövde banken inte betala tillbaka någonting alls.

Tingsrätten ansåg att konsumenten bara agerat grovt vårdslöst och ansåg att banken skulle betala tillbaka allt utom de 12 000 kronor som kunden skulle stå för, Hovrätten i sin tur ansåg att kunden agerat särskilt klandervärt och befriade banken från betalningsskyldighet. Högsta domstolen, som alltid har rätt per definition, ansåg att kunden bara varit grovt vårdslös och dömde banken till att betala tillbaka beloppet till konsumenten.

Resonemangen om vad som är grovt vårdslös eller särskilt klandervärt kretsar kring en subjektiv bedömning om kunden var likgiltig inför risken att det sker en olovlig överföring eller ej.

I detta fall blev kunden uppringd av en person som uppgav sig ringa från kundens banks säkerhetsavdelning och som meddelade att kunden snart skulle få sina konton stängda då han inte besvarat information om GDPR till banken. Bedragaren kunde lösa detta om kunden identifierade sig med Bank-ID. När kunden identifierade sig med bank-ID konstaterade bedragaren att Bank-ID:t var gammalt men att de kunde lösa problemet när kunden kommit hem och hade tillgång till sin bankdosa. Väl hemma från arbetet och med bankdosan tillgänglig så började bedragaren att skaffa ett nytt Bank-ID med hjälp av kunden och koderna som han återgav från sin bankdosa. Med det nya Bank-ID:t kunde bedragaren sedan tömma kundens konton.

Rätten anser att bedragaren varit mycket förslagen och förtroendeingivande och att kunden helt enkelt blivit lurad. Att lämna ut sina koder är grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt i detta fall då kunden inte på något sätt hade visat likgiltighet inför att några överföringar skulle ske. Det ska nu bli spännande att se hur många lurade personer som kommer att kontakta sina banker för att de bara varit grovt vårdslösa, men inte särskilt klandervärda. ARN har på kort tid rekommenderat ett antal banker i specifika ärenden att återföra belopp som olovligen förts från deras kunders konton.

Allt står att läsa i Högsta domstolens dom T 4623-21

VEIDEC Sverige AB – bolaget som bidrar till en renare miljö

Profina är stolta över att ha VEIDEC Sverige AB som kund inom utlandsinkasso. Ett bolag som grundades i lilla Veberöd för snart 30 år sedan (1993. Visionen har alltid varit att ta fram nya och förbättrade produkter inom rengöring för industri och som minskar påverkan på miljön. Företaget finns numera i drygt 20 länder och säljer produkter för reparation och underhåll till industrier och verkstäder.

Stefan Persson som är CFO på VEIDEC sedan många år tillbaka berättar:

När vi förbättrar och förnyar produkter har våra kemister vetorätt över ägarna. Inga produkter får passera som inte uppfyller miljökraven. Vi tänker i produktionen alltid på TCU (total cost of using) vilket innebär att vi alltid jobbar för att minimera kostnaden för våra produkter genom hela kedjan – inte bara produktionskostnader utan även när de används, val av förpackningar med mera. Vi är speciellt stolta över vårt Green World sortiment, produkter som representerar vår vision om miljövänliga kemprodukter med minimal påverkan på miljön utan att kompromissa med kvalitén.

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål genom att minska miljöfarliga kemikalier och avfall, samtidigt som vi hjälper dem att följa EU och ISO regler, vilket vi gjort i mer än 25 år.

Våra kunder kan gå från farliga kemikalier till gröna hållbara lösningar vilket minskar behovet av personligt skydd. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö för deras anställda och ökad attraktionsgrad för nya talanger. (Läs mer på www.veidec.com).

Hur kommer det sig att ni är kund hos oss på Profina International AB?

Vi har jobbat länge med Profina på inkassosidan i Sverige. Alla våra kunder har alltid känt sig välkomna hos Profina och då var steget inte långt när vi behövde hjälp i andra länder. Kollegorna sa att det inte gick att driva in i Danmark och Belgien som har andra rutiner än vi i Sverige. Man ringde runt och påminde kunderna personligen, jobbade med advokater och ombud men inget fungerade. Att sitta och ringa runt kostar oerhört mycket! Vi pratade då med Thomas hos er och valde att prova. Det visade sig fungera jättebra! Vi har fakturor på cirka 3-3,5 tkr i stor mängd som nu hanteras med enkelhet och god ton. Jag upplever inte att det är dyrt heller. Många är rädda att förstöra en affärsrelation och jag drog mig tidigare för att skicka fakturor för stora bolag till inkasso men vi har ju inte gjort något fel. Vi håller oss till avtalet med kunden och har förenklat vår process genom att skicka vidare till er. Jag är jättenöjd och vinsten är att vi förenklat våra rutiner samtidigt som kunden vet att ”vi snackar inte – vi skickar vidare” om de inte betalar sina fakturor.

/Maria Ulving

Utlandsinkasso – så funkar det

Profina International jobbar med både import- och exportinkasso och har många års erfarenhet av att hantera indrivning över landsgränserna. Språk, kulturella skillnader samt bristfälliga företags- och personregister gör att det kan vara svårt att nå fram till sina kunder i utlandet och många kanske känner att det inte är någon idé att lämna ett utlandsärende vidare för inkasso. Tvärtom! Vi på Profina International jobbar mestadels mot provision och tar emot de flesta typer av ärenden för att göra ett försök att få betalt. Våra klienter kan känna sig trygga med att de gjort allt de kan för att få igen sina pengar om de lämnat in ett inkassoärende till oss, oavsett utgång

TCM Group International

Profina International är delägare i det globala nätverket TCM Group International som består av inkasso- och advokatbyråer från 150 länder. Att vi har varit starkt sammanknutna till TCM Group sedan 90-talet gör oss till en stabil och trygg samarbetspartner när det kommer till hantering av exportfordringar.

Bra att veta – tre råd för bästa möjliga utgång


När vi tar emot ett nytt inkassoärende hos oss är det alltid positivt om det är så väldokumenterat som möjligt.

Allt underlag för fordran (fakturakopia, avtal etcetera) skickas med fördel till oss från start tillsammans med eventuell mailkorrespondens och kontaktuppgifter till kunden. Det gör att vårt ombud får en större möjlighet att lyckas med sitt arbete i ett tidigt skede i processen vilket i sin tur gör att man kan undvika ytterligare indrivningskostnader.

Var medveten om att det kan kosta mer att driva in fordringar i andra länder.

I Sverige har vi en summarisk process där det ofta går snabbt och smidigt att få betalt genom Kronofogdemyndigheten utan att kostnaderna bli alltför höga. Varje land har sitt eget system och i världen i stort är det vanligt att det helt saknas en förenklad rättslig process som liknar Kronofogdens. Där arbetar våra ombud mycket mer intensivt och under en längre period med att försöka få kunden att betala frivilligt genom brev, telefonsamtal, e-mail samt besök just för att undvika rättsliga kostnader.

Eftersom en stor del av vårt arbete handlar om att faktiskt lokalisera rätt företag eller person som är betalningsskyldig kan det vara klokt att räkna med vissa kostnader för t.ex. adressökning eller besök på adressen.


Vänta inte för länge!

Vi har bäst möjlighet att få en lyckad utgång i ett inkassoärende där det inte gått för långt tid efter förfallodatum. Viktigt att veta är att varje land har sina egna preskriptionsregler och om en fordran preskriberats enligt de lokala reglerna finns det inte längre några möjligheter att driva ärendet vidare.

Erfarna handläggare som bollplank

Generellt sett kan vi säga att ju närmare Sverige vi bedriver inkasso, desto bättre lyckandegrad. I mindre länder, som inte är så aktiva med handel och relationer över landsgränserna, tenderar det att vara svårare att inkassera pengar. Orsakerna är alltifrån svårigheten att hitta rätt företag eller privatperson till det rättsliga systemet. Tack vare vårt stora nätverk av partners världen över händer det inte ofta att vi blir tvungna att tacka nej till ett ärende på grund av avsaknaden av partner. Vi vet också genom erfarenhet vilka länder som är mer tacksamma att arbeta i och vilka länder som vi generellt inte rekommenderar att försöka driva in lägre belopp i.

Vid frågor kring olika processer eller ärenden så finns vi som jobbar med utlandsinkasso här som bollplank till våra klienter. Tack vare vårt täta samarbete med TCM Group kan vi alltid ta klienternas frågor vidare till våra lokala partners för att säkerställa att vi alltid har uppdaterad information om gällande regler.

Helena Sundman, Produktionsansvarig Profina International AB