Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

En hälsning från vår VD

Profina firades av kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor – det var väldigt trevligt att träffas under lättsamma former. I dessa tider behöver man ibland lyfta fram positiva händelser för att kunna hantera allt som sker runt omkring oss, dock befinner vi oss i ett klimat som kräver handlingskraft av alla.

Profina arbetar hårt för att motverka bedrägerier, penningtvätt och oseriösa företag.
Vintern är i antågande men vi ser ljuset i tunneln gällande inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar. Profina ser med tillförsikt framåt och känner att trygghet och samhörighet är viktigt, vilket vi anammade när Profina träffades på Krägga Herrgård för konferens.
 
Snart vänder det!
 
Christina Sturesson
Koncernchef Profina

Profina 40 år!

Fredagen 20:e oktober blev Stockholmskontoret uppiffat med ballonger och girlanger för att fira att Profina fyllt 40 år! Medarbetare, kunder, partners och leverantörer minglade tillsammans och det blev en väldigt trevlig och lyckad eftermiddag. Vi vill återigen tacka alla som kom och firade den stora dagen med oss. Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med er – våra kunder och leverantörer. Vi ser oss som ett tryggt och stabilt bolag att räkna med i en annars föränderlig bransch, där vi som bolag håller fast vid de mjuka värdena och personliga möten i alla led.

Inspirationsdag i Malmö

Den 7 september bjöd vi tillsammans med Zoezi och CMS Sweden in friskvårdsanläggningar till en unik inspirationsdag inom försäljning och lönsamhet.

Vi träffades på det omskrivna boutiquehotellet MJ’S i Malmö. MJ’s är förutom sin flärdfulla inredning, hämtad från 20-talets stil med flamingos och sammet, också känt för sina matupplevelser utöver det vanliga. Genom att dela med oss av tips från tre experter inom lönsamhet, ekonomi och marknadsföring för hur man lyckas i lågkonjunktur hoppades vi inspirera samtliga deltagare att göra detsamma med sina bolag.

Uppskattat Webbinarium i ”Hyresjuridik i vardagen”

Profinas inkassochef och jurist Petra Klemming, höll den 23 november ett webbinarium tillsammans med Deltra-Kraveks VD Michael Tjörnemo. Ämnet för dagen var inkasso och delgivning med inriktning på hyresfordringar. Petra och Michael, som har lång erfarenhet inom sina respektive områden, redde ut begreppen för de totalt 60 deltagarna från nästan 30 olika bolag. Att döma av de positiva kommentarerna efteråt verkade deltagarna väldigt nöjda.

Håll utkik på vår hemsida – under våren planeras fler webbinarier på olika teman.

Kort rapport från Svensk Inkassos höstmöte

Profina deltog på branschorganisationen Svensk Inkassos Höstmöte i oktober. Där diskuterades bland annat Överskuldsättningsutredningen och hur regeringen vill stärka konsumentskyddet genom en rad punkter. En del i denna är att begränsa räntan för alla konsumentkrediter (ej bostadslån) till max 20% + referensräntan. Det avser endast nya eller förnyade krediter – lagen skulle inte gälla retroaktivt.  

Utöver detta diskuterades också NPL-utredningen som är ett utkast till ny lag som regeringen lämnade på remiss till Lagrådet i september.

Syftet med lagförslaget är att en eventuellt ny lag ska reglera hur bankerna hanterar sina ”dåliga/förfallna lån” för att säkerställa att bankerna har täckning för de fordringar de har i sin bokföring. Förslaget innebär vidare att bankerna ska tvingas sälja dåliga/förfallna fordringar för att undvika instabilitet i bankvärlden. Från EU:s sida vill man också skapa en marknad för förfallna fordringar och även reglera denna med hjälp av lagstiftning. Svensk Inkasso menar att det i förlängningen skulle innebära att inkassobolagen i framtiden behöver tillstånd för att köpa förfallna fordringar. Ytterligare en del utredningen behandlar är huruvida Finansinspektionen skall bli tillsynsmyndighet över Inkassobolagen istället för som nu IMY.

Klicka på länken för att läsa mer utredningen FI får tillsyn över inkassobolag och nödlidande krediter – Sak & Liv (sakochliv.se).