Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Ledaren

Då har vi firat ”Du Gamla, Du Fria” den 6:e juni. En dag som börjar bli mer och mer viktig. Friheten, den ska vi värna om!

Vi har lämnat vintertiden bakom oss och har en sommar att se fram emot – men hur kommer framtiden att se ut? Vi arbetar i en bransch där vi möter människor som behöver hjälp att bli skuldfria. En utmaning för oss är – hur ska vi gemensamt minska överskuldsättningen? Profina har ett ansvar i processen då vi har finansiella tjänster såsom företagslån med borgensåtaganden, att ge ansvarsfulla kreditgivningar är en förutsättning.

Vissa skulder är en utmaning att driva då parterna inte är överens. Läs mer om arbetet på vår juridiska avdelning.

Förutom att vi har en sommar att se fram emot så kommer vi även att ha födelsedagskalas i höst. Profina fyller nämligen 40 år den 23:e september! Det kommer vi att fira!

Önskar er alla en härlig sommar!

Christina Sturesson
Koncernchef Profina

Ökad trygghet med rådgivning hos Profina Juridik

Ökad trygghet med juridisk rådgivning och service hos Profina Juridik

Profina Juridik har processat i svenska domstolar för klienters räkning sedan 1994. I juristgruppen finns en mångårig kompetens inom avtalsrätt, fordringsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt och obeståndsrätt. Våra jurister kan hjälpa er oavsett var i landet ni sitter eller har er verksamhet. I gruppen finns en gedigen processerfarenhet från såväl tingsrätt, hovrätt, mark & miljödomstol som hyresnämnd.

Till våra jurister kan Ni som kund hos Profina vända er i de fall:

  • ni riskerar att bli stämda eller vill stämma för att fastställa en tvistig fordran.
  • ni behöver hjälp med att hitta en utomrättslig lösning vid tvist.
  • ni behöver gå igenom era avtalsvillkor.
  • ni behöver få rättslig rådgivning.

Vår arbetande styrelseordförande Tommy Stenberg är också förbundsjurist för Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Vilka är fördelarna med att anlita juristerna på Profina?

”Vi har nära kontakt med våra kollegor på inkasso- och finansavdelningen och eftersom de oftast varit med i ärendena från början kan vi snabbt ta del av all information – det sparar både tid och pengar för Er som kund. En extern jurist skulle behöva lägga ner mer tid för sammanställande och inläsning av handlingar innan det juridiska arbetet kan påbörjas. Vi har också en lång branscherfarenhet och processvana vilket innebär att Ni som kund får den hjälp ni behöver samtidigt som vi värnar om affärsrelationen med er slutkund.”

Johanna Sohrner och Madeleine Altinisik
Profina Juridik

Rättskyddet i din företagsförsäkring kan minska dina kostnader vid en tvist

Juristerna på Profina Juridik kan hantera de flesta tvister som ni som företagare kan hamna i. Våra jurister processar i domstolar, hyresnämnder och skiljenämnder.

Ofta kan det framstå som dyrt och riskabelt att driva en tvist med de rättegångskostnader som kan komma att följa i domstolsprocesser men de flesta företagen har idag en företagsförsäkring där rättsskydd ingår. Juristerna på Profina är kvalificerade att driva rättsskyddsärenden. Att använda sin rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget ofta betalar upp till 80% av kostnaderna.

Alla försäkringsbolag har olika villkor för sitt rättsskydd, men gemensamt är ofta att självrisken utgörs av ett fast belopp samt en del av det totalt fakturerade upp till ett visst belopp, ofta är det 20% av ett basbelopp och sedan 20% av det totalt fakturerade beloppet.

För att få veta mer om vad som gäller för just era försäkringar rekommenderar vi att ni läser villkoren i ert försäkringsbrev.

Per Fredricsson, chefsjurist Profina

Årets branschfest med Plåt & Ventföretagen 11-12 maj

Susanne Ernert, Regionansvarig Mellansverige, och Annika Rydén, handläggare, båda från Profina – medverkade och hälsar att det var så trevligt att träffa alla medlemsföretagen igen!

Klicka här för att komma till Plåt&Vent Magasinets artikel

Vi medverkade vid SSRs årliga Sotarkongress

Kongressen hölls den 12-13 maj på Hotel At Six i Stockholm. Från Profina deltog Susanne Tilly, Regionansvarig Syd samt våra handläggare Yvonne Alterström och Åsa Westlin. Tommy Stenberg SSRs förbundsjurist och Profinas trotjänare mottog pris för lång och trogen tjänst.

Tommy arbetar dock vidare med sina uppdrag även framöver.

TCMs konferens i Paris

Profina Internationals VD, Per Fredricsson och produktionsansvariga, Helena Sundman, befann sig i slutet av april på TCMs konferens i Paris.

Flera dagar av konfererande och deltagande i intressanta diskussioner samt kära återseenden med partners och ombud.

Profina International intar en särställning i Sverige när det gäller internationell inkasso i hela världen. Internationell inkassoverksamhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett mycket väl utbyggt kontaktnät av erfarna ombud.