Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Sotarmöte för Krets 7 på Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

Susanne Tilly, Åsa Westlin och Yvonne Alterström befann sig på Tre Rosor Pensionat & Hotell AB i Rosersberg där Sotarna i Krets 7 hade möte förra veckan.

Förberedelser för tuffare tider

Efter en härlig sommar med välbehövlig vila så förbereder vi oss för tuffare tider. Vi på Profina började vår höst med att ha en Kick-off tillsammans. Att mötas och uppleva gemenskap i ett bolag är oerhört viktigt då vi ställs inför tunga nyheter som inflation, elpriser, drivmedelspriser och höga räntor.

Våra avdelningsmål kommer att främja både kundvård, personalvård och våra kunders kunder som nu behöver stöd i att hantera sina skulder.

Företag och privatpersoner kommer att behöva se över sina kostnader i ännu större omfattning än de behövt tidigare. Tillsammans bygger vi en trygg plattform för att hjälpa både kunder och konsumenter och oss själva att hantera höga kostnader som nu eskalerar.

Parallellt med stundande recession, stärker vi upp bolaget med en Hållbarhetsplan och förbereder oss även inför P27 Nordic Payments. Avslutningsvis vill jag tacka trogna och lojala kollegor på Profina. Vid varje tillfälle vi samlas har jag förmånen att ge Jubilarer, som varit anställda i 10 år, en trevlig gåva.

Christina Sturesson, Koncernchef Profina

Kan man lita på BankID?

I verksamheten på Profina Finans AB så stöter vi på diverse olika bedrägerier och försök till bedrägerier. De flesta stoppas redan innan de kommer in genom dörren, men i enstaka fall har det hänt att även vi drabbats trots rigorösa säkerhetsrutiner.

I just detta fall så har ett annat finansbolag tecknat avtal med ett bolag som företräds av en man med gedigen bakgrund i näringslivet. Avtalet gällde finansiering av bolagets verksamhet. För att ha både hängslen och livrem så tecknade även företrädaren en personlig borgen för samtliga åtaganden. Samtliga avtal och borgensförbindelse har signerats digitalt med BankID och passkopia har tagits in.

Bolaget skickade ett antal fakturor som belånades och pengarna betalades ut till bolaget enligt avtal. När slutkunderna sedan skulle betala fakturorna så blev de istället bestridda. I enlighet med avtalet begärde då finansbolaget att bolaget skulle återbetala beloppen eller att borgensmannen skulle infria sitt borgensåtagande.

Bolaget bestred och borgensmannen ställde sig frågande till att han hade signerat något alls. Mannen hade hjälpt sin son att starta ett bolag men var aldrig inblandad i verksamheten. Mannen menade att sonen måste ha stulit hans BankID på något sätt. Sonen, som av olika anledningar inte själv kunde starta ett bolag erkände att han hade installerat en spionprogramvara i sin pappas telefon och därigenom kunnat komma åt hans BankID-kod. Sonen hade umgåtts mycket med sin pappa och lånat hans telefon och då passat på att signera diverse handlingar och bevilja transaktioner.

Sonen har nu dömts till fängelse, pappan har friats från betalningsskyldighet och kvar står finansbolaget med en fordran mot en djupt skuldsatt bedragare med små utsikter att återbetala skulderna. Så – om ni tycker att Profina Finans AB är omständliga, ställer många frågor och vill träffa er fysiskt så ska ni veta att det inte är för att vara jobbiga – det är för att inte ens ett BankID är kassaskåpssäkert i alla lägen. Läs mer om målet: Norrköpings Tingsrätt T 3971-20.

Per Fredricsson, Chefsjurist Profina

Vad är det för skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning?

VID FAKTURAKÖP stärker ni snabbt upp er likviditet när ni har behovet. Ni väljer själva ut vilka fakturor, och när ni vill överlåta dem till oss. Ni får ut 100% utav fakturabeloppet, minus våra avgifter. Fördelen är att ni helt och hållet själva bestämmer när ni vill att vi hjälpa er, allt eftersom ni har behovet.

VID FAKTURABELÅNING skickar ni in alla era fakturor till oss. Ni får ut en överenskommen del direkt, exempelvis 70-85%, resterande belopp minus våra avgifter, får ni ut då er kund har betalat till oss. Eftersom ni skickar hela ert fakturaflöde till oss så betalar era kunder alltid till ett och samma bankgironummer, de behöver alltså inte växla mellan ert bankgiro och vårt. En ytterligare fördel är att ni får kontinuerliga sammanställningar från oss.

När får vi betalt för fakturan? Vanligtvis sker utbetalning inom 24 timmar. För att hanteringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi telefonnummer och e-postadress till er kund. (Dvs, kontroll att fakturan är korrekt, varan levererad / tjänsten utförd samt att mottagaren godkänner överlåtelse till Profina Finans AB)

Kan vi sälja alla fakturor? Ja, det går bra. Inledningsvis i vårt samarbete har en uppskattad limit bestämts bland annat beroende på omsättning och behovet av att sälja fakturor. Med tiden sker ofta en förändring, till exempel för att omsättningen ökar, på grund av högsäsong eller annan orsak. Om så är fallet så ser vi över er limit och ser om vi behöver ändra den.

Vad händer om fakturabetalaren inte betalar i tid? Vid försenad betalning går det ut en påminnelse. Får vi inte betalt på denna heller så kanske vi försöker nå fakturabetalaren via telefon eller lyssnar av lite med er gällande kunden. Vid behov kan vi även gå vidare med ett inkassokrav.

Om jag inte får ut mina pengar inom 24 h, vad kan det då bero på? Om vi inte lyckats nå er betalare för en avstämning så kan det ta lite längre tid med utbetalningen till er. Därför är det alltid tacksamt att vi har fått alla uppgifter till er kund, så att vi kan betala ut era pengar så snabbt som möjligt.

Susanne Ernert

Mediamind (Profit Solutions Sweden AB)

– den digitala byrån som sätter stort värde på relationer, det personliga mötet och samarbetet med Profina.

Mediamind startade sin verksamhet redan 2010, då under namnen Forefront. Storleken har växlat över åren men idag är man 10 personer och arbetar med en rad tjänster med huvudfokus på att hjälpa sina kunder att få leads genom rätt synbarhet på nätet.

Daniel Nelson och Johannes Karsberg berättar

-Vi skräddarsyr digitala mediestrategier och vår huvuduppgift är att ta fram mediaplaner till våra kunder där vi jobbar i nära samarbete med dem och i flera steg. De flesta av våra samarbeten är långsiktiga och företag vänder sig till oss när de vill få hjälp att ta ett helhetsgrepp kring sin digitala marknadsföring. Det kan handla om allt från att bygga ny webbsida eller E-handelslösning till Sökmotoroptimering (SEO), annonsering med Google Ads, kampanjer i sociala medier såsom Facebook eller Instagram, Youtubekampanjer med mera. Många vill ha hjälp med helheten men sen finns det andra som från början vet att de endast vill ha hjälp med en specifik åtgärd, exempelvis att komma högre upp på Google, då fokuserar vi enbart på det.

Vår styrka är att vi jobbar så nära kunden och med kontinuerliga möten och uppföljningar. Vi analyserar resultaten, är transparanta med siffror och optimerar arbetet löpande för att nå bättre resultat och hålla hög kvalitet. Vår personal är Google Certifierad och arbetar med annonsering i Googles hela nätverk av tjänster men även med Bing Ads och andra tjänster. Läs mer på mediamind.se.

Hur kommer det sig att ni är kunder hos Profina?
-Det var efter en rekommendation från ett annat bolag som kände sig trygga med er, som vi kom in. Vi använder er Fakturabelåningstjänst där vi först fakturerar själva men där Profina läser av vår reskontra via Fortnox och sedan prickar av betalningar som gjorts. Jag behöver inte fundera på om kunderna betalat eller ej och ni skickar ut betalningspåminnelse om de inte gjort det. Förblir något obetalt får vi alltid frågan om hur vi vill göra. Då får vi en chans att själva stämma av med kunden och lösa eventuella missförstånd. Det blir ingen indrivarkänsla – i de sällsynta fall där en kund inte alls betalar är det en trygghet att ha Profina vid vår sida som kan dra den biten och låta oss fokusera på det vi är bra på.

Nu är vi i en expansionsfas där vi även överväger att ta ett företagslån via Profina. Det känns lättare än att gå via de vanliga bankerna. Ni kan vår affär och känner till vår omsättning. Ni känns som en naturlig partner här. Det blir inget ifrågasättande.

Maria Ulving, Profina

Profina medverkade på Sotarväsendets 4:e kretsmöte 26 och 27 augusti på Scandic Väst i Örebro