Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Profina medverkade vid Sotarkretsmöte i Östersund

Den 2-4 februari medverkade Profina vid Sotarnas kretsmöte på Frösö Park Hotell i Östersund. Denna gång var det Sotarkrets 3 som möttes för informationsutbyte och uppdateringar inom branschen. I pauserna fanns det också lite tid för samkväm.
Ett uppskattat möte för alla parter.

Vi fokuserar på lösningar

I rådande tid, där de flesta nyheter speglar en tuffare tid framöver, har vi alla en skyldighet att se över lösningar. Då Profina arbetar kontinuerligt med privatpersoner och företag som är i behov av råd (inom inkasso) eller kapital (inom det finansiella) är vårt fokus att arbeta långsiktigt. Profina förespråkar den personliga kontakten och oftast kan man lösa situationer med god kommunikation.

Vidare kommer det snart en härlig tid och en Jul där vi får fokusera på mjuka värden i livet såsom familj, vänner, Kalle Anka, raggsockor och tända ljus. Vi vet alla att årets Julklapp blev en handstickad tröja, vilket signifikativt leder till mitt råd till er – handla inte nu och betala sen, utan handla vad ekonomin tillåter.

Önskar er alla en rofylld Jul!

Christina Sturesson

Bankkunder som har blivit lurade kan komma att få pengarna tillbaka

I en nyligen avkunnad dom i Högsta Domstolen (T 4623-21) har domstolen klargjort vad som är ”grovt vårdslöst” och vad som är ”särskilt klandervärt” i sammanhang där en bankkund som är konsument har blivit av med eller lämnat över inloggningsuppgifter, koder eller till och med sitt Bank-ID.

Varför är detta då så viktigt? Jo, det är nämligen så att om någon olovligen överför pengar från en kunds konto så är huvudregeln att banken ska återställa saldot på kontot om inte kunden är konsument och på något sätt bidragit till den olovliga transaktionen.

Om konsumenten inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion ska konsumenten stå för högst 400 kr av skadan.

Om konsumenten har varit grovt vårdslös ska konsumenten stå för högst 12 000 kr av skadan.

Om konsumenten har agerat särskilt klandervärt ska konsumenten stå för hela skadan.

Det innebar i detta fall att om konsumenten ”bara” agerat grovt vårdslöst så skulle banken betala tillbaka 385 000 kr till konsumenten, men om kunden agerat särskilt klandervärt så behövde banken inte betala tillbaka någonting alls.

Tingsrätten ansåg att konsumenten bara agerat grovt vårdslöst och ansåg att banken skulle betala tillbaka allt utom de 12 000 kronor som kunden skulle stå för, Hovrätten i sin tur ansåg att kunden agerat särskilt klandervärt och befriade banken från betalningsskyldighet. Högsta domstolen, som alltid har rätt per definition, ansåg att kunden bara varit grovt vårdslös och dömde banken till att betala tillbaka beloppet till konsumenten.

Resonemangen om vad som är grovt vårdslös eller särskilt klandervärt kretsar kring en subjektiv bedömning om kunden var likgiltig inför risken att det sker en olovlig överföring eller ej.

I detta fall blev kunden uppringd av en person som uppgav sig ringa från kundens banks säkerhetsavdelning och som meddelade att kunden snart skulle få sina konton stängda då han inte besvarat information om GDPR till banken. Bedragaren kunde lösa detta om kunden identifierade sig med Bank-ID. När kunden identifierade sig med bank-ID konstaterade bedragaren att Bank-ID:t var gammalt men att de kunde lösa problemet när kunden kommit hem och hade tillgång till sin bankdosa. Väl hemma från arbetet och med bankdosan tillgänglig så började bedragaren att skaffa ett nytt Bank-ID med hjälp av kunden och koderna som han återgav från sin bankdosa. Med det nya Bank-ID:t kunde bedragaren sedan tömma kundens konton.

Rätten anser att bedragaren varit mycket förslagen och förtroendeingivande och att kunden helt enkelt blivit lurad. Att lämna ut sina koder är grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt i detta fall då kunden inte på något sätt hade visat likgiltighet inför att några överföringar skulle ske. Det ska nu bli spännande att se hur många lurade personer som kommer att kontakta sina banker för att de bara varit grovt vårdslösa, men inte särskilt klandervärda. ARN har på kort tid rekommenderat ett antal banker i specifika ärenden att återföra belopp som olovligen förts från deras kunders konton.

Allt står att läsa i Högsta domstolens dom T 4623-21

VEIDEC Sverige AB – bolaget som bidrar till en renare miljö

Profina är stolta över att ha VEIDEC Sverige AB som kund inom utlandsinkasso. Ett bolag som grundades i lilla Veberöd för snart 30 år sedan (1993. Visionen har alltid varit att ta fram nya och förbättrade produkter inom rengöring för industri och som minskar påverkan på miljön. Företaget finns numera i drygt 20 länder och säljer produkter för reparation och underhåll till industrier och verkstäder.

Stefan Persson som är CFO på VEIDEC sedan många år tillbaka berättar:

När vi förbättrar och förnyar produkter har våra kemister vetorätt över ägarna. Inga produkter får passera som inte uppfyller miljökraven. Vi tänker i produktionen alltid på TCU (total cost of using) vilket innebär att vi alltid jobbar för att minimera kostnaden för våra produkter genom hela kedjan – inte bara produktionskostnader utan även när de används, val av förpackningar med mera. Vi är speciellt stolta över vårt Green World sortiment, produkter som representerar vår vision om miljövänliga kemprodukter med minimal påverkan på miljön utan att kompromissa med kvalitén.

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål genom att minska miljöfarliga kemikalier och avfall, samtidigt som vi hjälper dem att följa EU och ISO regler, vilket vi gjort i mer än 25 år.

Våra kunder kan gå från farliga kemikalier till gröna hållbara lösningar vilket minskar behovet av personligt skydd. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö för deras anställda och ökad attraktionsgrad för nya talanger. (Läs mer på www.veidec.com).

Hur kommer det sig att ni är kund hos oss på Profina International AB?

Vi har jobbat länge med Profina på inkassosidan i Sverige. Alla våra kunder har alltid känt sig välkomna hos Profina och då var steget inte långt när vi behövde hjälp i andra länder. Kollegorna sa att det inte gick att driva in i Danmark och Belgien som har andra rutiner än vi i Sverige. Man ringde runt och påminde kunderna personligen, jobbade med advokater och ombud men inget fungerade. Att sitta och ringa runt kostar oerhört mycket! Vi pratade då med Thomas hos er och valde att prova. Det visade sig fungera jättebra! Vi har fakturor på cirka 3-3,5 tkr i stor mängd som nu hanteras med enkelhet och god ton. Jag upplever inte att det är dyrt heller. Många är rädda att förstöra en affärsrelation och jag drog mig tidigare för att skicka fakturor för stora bolag till inkasso men vi har ju inte gjort något fel. Vi håller oss till avtalet med kunden och har förenklat vår process genom att skicka vidare till er. Jag är jättenöjd och vinsten är att vi förenklat våra rutiner samtidigt som kunden vet att ”vi snackar inte – vi skickar vidare” om de inte betalar sina fakturor.

/Maria Ulving

Utlandsinkasso – så funkar det

Profina International jobbar med både import- och exportinkasso och har många års erfarenhet av att hantera indrivning över landsgränserna. Språk, kulturella skillnader samt bristfälliga företags- och personregister gör att det kan vara svårt att nå fram till sina kunder i utlandet och många kanske känner att det inte är någon idé att lämna ett utlandsärende vidare för inkasso. Tvärtom! Vi på Profina International jobbar mestadels mot provision och tar emot de flesta typer av ärenden för att göra ett försök att få betalt. Våra klienter kan känna sig trygga med att de gjort allt de kan för att få igen sina pengar om de lämnat in ett inkassoärende till oss, oavsett utgång

TCM Group International

Profina International är delägare i det globala nätverket TCM Group International som består av inkasso- och advokatbyråer från 150 länder. Att vi har varit starkt sammanknutna till TCM Group sedan 90-talet gör oss till en stabil och trygg samarbetspartner när det kommer till hantering av exportfordringar.

Bra att veta – tre råd för bästa möjliga utgång


När vi tar emot ett nytt inkassoärende hos oss är det alltid positivt om det är så väldokumenterat som möjligt.

Allt underlag för fordran (fakturakopia, avtal etcetera) skickas med fördel till oss från start tillsammans med eventuell mailkorrespondens och kontaktuppgifter till kunden. Det gör att vårt ombud får en större möjlighet att lyckas med sitt arbete i ett tidigt skede i processen vilket i sin tur gör att man kan undvika ytterligare indrivningskostnader.

Var medveten om att det kan kosta mer att driva in fordringar i andra länder.

I Sverige har vi en summarisk process där det ofta går snabbt och smidigt att få betalt genom Kronofogdemyndigheten utan att kostnaderna bli alltför höga. Varje land har sitt eget system och i världen i stort är det vanligt att det helt saknas en förenklad rättslig process som liknar Kronofogdens. Där arbetar våra ombud mycket mer intensivt och under en längre period med att försöka få kunden att betala frivilligt genom brev, telefonsamtal, e-mail samt besök just för att undvika rättsliga kostnader.

Eftersom en stor del av vårt arbete handlar om att faktiskt lokalisera rätt företag eller person som är betalningsskyldig kan det vara klokt att räkna med vissa kostnader för t.ex. adressökning eller besök på adressen.


Vänta inte för länge!

Vi har bäst möjlighet att få en lyckad utgång i ett inkassoärende där det inte gått för långt tid efter förfallodatum. Viktigt att veta är att varje land har sina egna preskriptionsregler och om en fordran preskriberats enligt de lokala reglerna finns det inte längre några möjligheter att driva ärendet vidare.

Erfarna handläggare som bollplank

Generellt sett kan vi säga att ju närmare Sverige vi bedriver inkasso, desto bättre lyckandegrad. I mindre länder, som inte är så aktiva med handel och relationer över landsgränserna, tenderar det att vara svårare att inkassera pengar. Orsakerna är alltifrån svårigheten att hitta rätt företag eller privatperson till det rättsliga systemet. Tack vare vårt stora nätverk av partners världen över händer det inte ofta att vi blir tvungna att tacka nej till ett ärende på grund av avsaknaden av partner. Vi vet också genom erfarenhet vilka länder som är mer tacksamma att arbeta i och vilka länder som vi generellt inte rekommenderar att försöka driva in lägre belopp i.

Vid frågor kring olika processer eller ärenden så finns vi som jobbar med utlandsinkasso här som bollplank till våra klienter. Tack vare vårt täta samarbete med TCM Group kan vi alltid ta klienternas frågor vidare till våra lokala partners för att säkerställa att vi alltid har uppdaterad information om gällande regler.

Helena Sundman, Produktionsansvarig Profina International AB

Sotarmöte för Krets 7 på Tre Rosor Pensionat & Konferens AB

Susanne Tilly, Åsa Westlin och Yvonne Alterström befann sig på Tre Rosor Pensionat & Hotell AB i Rosersberg där Sotarna i Krets 7 hade möte förra veckan.

Förberedelser för tuffare tider

Efter en härlig sommar med välbehövlig vila så förbereder vi oss för tuffare tider. Vi på Profina började vår höst med att ha en Kick-off tillsammans. Att mötas och uppleva gemenskap i ett bolag är oerhört viktigt då vi ställs inför tunga nyheter som inflation, elpriser, drivmedelspriser och höga räntor.

Våra avdelningsmål kommer att främja både kundvård, personalvård och våra kunders kunder som nu behöver stöd i att hantera sina skulder.

Företag och privatpersoner kommer att behöva se över sina kostnader i ännu större omfattning än de behövt tidigare. Tillsammans bygger vi en trygg plattform för att hjälpa både kunder och konsumenter och oss själva att hantera höga kostnader som nu eskalerar.

Parallellt med stundande recession, stärker vi upp bolaget med en Hållbarhetsplan och förbereder oss även inför P27 Nordic Payments. Avslutningsvis vill jag tacka trogna och lojala kollegor på Profina. Vid varje tillfälle vi samlas har jag förmånen att ge Jubilarer, som varit anställda i 10 år, en trevlig gåva.

Christina Sturesson, Koncernchef Profina

Kan man lita på BankID?

I verksamheten på Profina Finans AB så stöter vi på diverse olika bedrägerier och försök till bedrägerier. De flesta stoppas redan innan de kommer in genom dörren, men i enstaka fall har det hänt att även vi drabbats trots rigorösa säkerhetsrutiner.

I just detta fall så har ett annat finansbolag tecknat avtal med ett bolag som företräds av en man med gedigen bakgrund i näringslivet. Avtalet gällde finansiering av bolagets verksamhet. För att ha både hängslen och livrem så tecknade även företrädaren en personlig borgen för samtliga åtaganden. Samtliga avtal och borgensförbindelse har signerats digitalt med BankID och passkopia har tagits in.

Bolaget skickade ett antal fakturor som belånades och pengarna betalades ut till bolaget enligt avtal. När slutkunderna sedan skulle betala fakturorna så blev de istället bestridda. I enlighet med avtalet begärde då finansbolaget att bolaget skulle återbetala beloppen eller att borgensmannen skulle infria sitt borgensåtagande.

Bolaget bestred och borgensmannen ställde sig frågande till att han hade signerat något alls. Mannen hade hjälpt sin son att starta ett bolag men var aldrig inblandad i verksamheten. Mannen menade att sonen måste ha stulit hans BankID på något sätt. Sonen, som av olika anledningar inte själv kunde starta ett bolag erkände att han hade installerat en spionprogramvara i sin pappas telefon och därigenom kunnat komma åt hans BankID-kod. Sonen hade umgåtts mycket med sin pappa och lånat hans telefon och då passat på att signera diverse handlingar och bevilja transaktioner.

Sonen har nu dömts till fängelse, pappan har friats från betalningsskyldighet och kvar står finansbolaget med en fordran mot en djupt skuldsatt bedragare med små utsikter att återbetala skulderna. Så – om ni tycker att Profina Finans AB är omständliga, ställer många frågor och vill träffa er fysiskt så ska ni veta att det inte är för att vara jobbiga – det är för att inte ens ett BankID är kassaskåpssäkert i alla lägen. Läs mer om målet: Norrköpings Tingsrätt T 3971-20.

Per Fredricsson, Chefsjurist Profina

Vad är det för skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning?

VID FAKTURAKÖP stärker ni snabbt upp er likviditet när ni har behovet. Ni väljer själva ut vilka fakturor, och när ni vill överlåta dem till oss. Ni får ut 100% utav fakturabeloppet, minus våra avgifter. Fördelen är att ni helt och hållet själva bestämmer när ni vill att vi hjälpa er, allt eftersom ni har behovet.

VID FAKTURABELÅNING skickar ni in alla era fakturor till oss. Ni får ut en överenskommen del direkt, exempelvis 70-85%, resterande belopp minus våra avgifter, får ni ut då er kund har betalat till oss. Eftersom ni skickar hela ert fakturaflöde till oss så betalar era kunder alltid till ett och samma bankgironummer, de behöver alltså inte växla mellan ert bankgiro och vårt. En ytterligare fördel är att ni får kontinuerliga sammanställningar från oss.

När får vi betalt för fakturan? Vanligtvis sker utbetalning inom 24 timmar. För att hanteringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi telefonnummer och e-postadress till er kund. (Dvs, kontroll att fakturan är korrekt, varan levererad / tjänsten utförd samt att mottagaren godkänner överlåtelse till Profina Finans AB)

Kan vi sälja alla fakturor? Ja, det går bra. Inledningsvis i vårt samarbete har en uppskattad limit bestämts bland annat beroende på omsättning och behovet av att sälja fakturor. Med tiden sker ofta en förändring, till exempel för att omsättningen ökar, på grund av högsäsong eller annan orsak. Om så är fallet så ser vi över er limit och ser om vi behöver ändra den.

Vad händer om fakturabetalaren inte betalar i tid? Vid försenad betalning går det ut en påminnelse. Får vi inte betalt på denna heller så kanske vi försöker nå fakturabetalaren via telefon eller lyssnar av lite med er gällande kunden. Vid behov kan vi även gå vidare med ett inkassokrav.

Om jag inte får ut mina pengar inom 24 h, vad kan det då bero på? Om vi inte lyckats nå er betalare för en avstämning så kan det ta lite längre tid med utbetalningen till er. Därför är det alltid tacksamt att vi har fått alla uppgifter till er kund, så att vi kan betala ut era pengar så snabbt som möjligt.

Susanne Ernert

Mediamind (Profit Solutions Sweden AB)

– den digitala byrån som sätter stort värde på relationer, det personliga mötet och samarbetet med Profina.

Mediamind startade sin verksamhet redan 2010, då under namnen Forefront. Storleken har växlat över åren men idag är man 10 personer och arbetar med en rad tjänster med huvudfokus på att hjälpa sina kunder att få leads genom rätt synbarhet på nätet.

Daniel Nelson och Johannes Karsberg berättar

-Vi skräddarsyr digitala mediestrategier och vår huvuduppgift är att ta fram mediaplaner till våra kunder där vi jobbar i nära samarbete med dem och i flera steg. De flesta av våra samarbeten är långsiktiga och företag vänder sig till oss när de vill få hjälp att ta ett helhetsgrepp kring sin digitala marknadsföring. Det kan handla om allt från att bygga ny webbsida eller E-handelslösning till Sökmotoroptimering (SEO), annonsering med Google Ads, kampanjer i sociala medier såsom Facebook eller Instagram, Youtubekampanjer med mera. Många vill ha hjälp med helheten men sen finns det andra som från början vet att de endast vill ha hjälp med en specifik åtgärd, exempelvis att komma högre upp på Google, då fokuserar vi enbart på det.

Vår styrka är att vi jobbar så nära kunden och med kontinuerliga möten och uppföljningar. Vi analyserar resultaten, är transparanta med siffror och optimerar arbetet löpande för att nå bättre resultat och hålla hög kvalitet. Vår personal är Google Certifierad och arbetar med annonsering i Googles hela nätverk av tjänster men även med Bing Ads och andra tjänster. Läs mer på mediamind.se.

Hur kommer det sig att ni är kunder hos Profina?
-Det var efter en rekommendation från ett annat bolag som kände sig trygga med er, som vi kom in. Vi använder er Fakturabelåningstjänst där vi först fakturerar själva men där Profina läser av vår reskontra via Fortnox och sedan prickar av betalningar som gjorts. Jag behöver inte fundera på om kunderna betalat eller ej och ni skickar ut betalningspåminnelse om de inte gjort det. Förblir något obetalt får vi alltid frågan om hur vi vill göra. Då får vi en chans att själva stämma av med kunden och lösa eventuella missförstånd. Det blir ingen indrivarkänsla – i de sällsynta fall där en kund inte alls betalar är det en trygghet att ha Profina vid vår sida som kan dra den biten och låta oss fokusera på det vi är bra på.

Nu är vi i en expansionsfas där vi även överväger att ta ett företagslån via Profina. Det känns lättare än att gå via de vanliga bankerna. Ni kan vår affär och känner till vår omsättning. Ni känns som en naturlig partner här. Det blir inget ifrågasättande.

Maria Ulving, Profina