Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Utlandsinkasso – så funkar det

Profina International jobbar med både import- och exportinkasso och har många års erfarenhet av att hantera indrivning över landsgränserna. Språk, kulturella skillnader samt bristfälliga företags- och personregister gör att det kan vara svårt att nå fram till sina kunder i utlandet och många kanske känner att det inte är någon idé att lämna ett utlandsärende vidare för inkasso. Tvärtom! Vi på Profina International jobbar mestadels mot provision och tar emot de flesta typer av ärenden för att göra ett försök att få betalt. Våra klienter kan känna sig trygga med att de gjort allt de kan för att få igen sina pengar om de lämnat in ett inkassoärende till oss, oavsett utgång

TCM Group International

Profina International är delägare i det globala nätverket TCM Group International som består av inkasso- och advokatbyråer från 150 länder. Att vi har varit starkt sammanknutna till TCM Group sedan 90-talet gör oss till en stabil och trygg samarbetspartner när det kommer till hantering av exportfordringar.

Bra att veta – tre råd för bästa möjliga utgång


När vi tar emot ett nytt inkassoärende hos oss är det alltid positivt om det är så väldokumenterat som möjligt.

Allt underlag för fordran (fakturakopia, avtal etcetera) skickas med fördel till oss från start tillsammans med eventuell mailkorrespondens och kontaktuppgifter till kunden. Det gör att vårt ombud får en större möjlighet att lyckas med sitt arbete i ett tidigt skede i processen vilket i sin tur gör att man kan undvika ytterligare indrivningskostnader.

Var medveten om att det kan kosta mer att driva in fordringar i andra länder.

I Sverige har vi en summarisk process där det ofta går snabbt och smidigt att få betalt genom Kronofogdemyndigheten utan att kostnaderna bli alltför höga. Varje land har sitt eget system och i världen i stort är det vanligt att det helt saknas en förenklad rättslig process som liknar Kronofogdens. Där arbetar våra ombud mycket mer intensivt och under en längre period med att försöka få kunden att betala frivilligt genom brev, telefonsamtal, e-mail samt besök just för att undvika rättsliga kostnader.

Eftersom en stor del av vårt arbete handlar om att faktiskt lokalisera rätt företag eller person som är betalningsskyldig kan det vara klokt att räkna med vissa kostnader för t.ex. adressökning eller besök på adressen.


Vänta inte för länge!

Vi har bäst möjlighet att få en lyckad utgång i ett inkassoärende där det inte gått för långt tid efter förfallodatum. Viktigt att veta är att varje land har sina egna preskriptionsregler och om en fordran preskriberats enligt de lokala reglerna finns det inte längre några möjligheter att driva ärendet vidare.

Erfarna handläggare som bollplank

Generellt sett kan vi säga att ju närmare Sverige vi bedriver inkasso, desto bättre lyckandegrad. I mindre länder, som inte är så aktiva med handel och relationer över landsgränserna, tenderar det att vara svårare att inkassera pengar. Orsakerna är alltifrån svårigheten att hitta rätt företag eller privatperson till det rättsliga systemet. Tack vare vårt stora nätverk av partners världen över händer det inte ofta att vi blir tvungna att tacka nej till ett ärende på grund av avsaknaden av partner. Vi vet också genom erfarenhet vilka länder som är mer tacksamma att arbeta i och vilka länder som vi generellt inte rekommenderar att försöka driva in lägre belopp i.

Vid frågor kring olika processer eller ärenden så finns vi som jobbar med utlandsinkasso här som bollplank till våra klienter. Tack vare vårt täta samarbete med TCM Group kan vi alltid ta klienternas frågor vidare till våra lokala partners för att säkerställa att vi alltid har uppdaterad information om gällande regler.

Helena Sundman, Produktionsansvarig Profina International AB