Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Varning för bedrägeriförsök

Vi har noterat att det förekommer SMS som påstås vara från Profina AB, men vi vill tydligt informera om att vi inte skickar den typen av meddelanden. Vi rekommenderar att du följer råd och information från Svensk Inkasso om du blir kontaktad, och agerar enligt deras anvisningar.

Varning för bedrägeriförsök – Svensk Inkasso.

En hälsning från vår VD

Profina firades av kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor – det var väldigt trevligt att träffas under lättsamma former. I dessa tider behöver man ibland lyfta fram positiva händelser för att kunna hantera allt som sker runt omkring oss, dock befinner vi oss i ett klimat som kräver handlingskraft av alla.

Profina arbetar hårt för att motverka bedrägerier, penningtvätt och oseriösa företag.
Vintern är i antågande men vi ser ljuset i tunneln gällande inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar. Profina ser med tillförsikt framåt och känner att trygghet och samhörighet är viktigt, vilket vi anammade när Profina träffades på Krägga Herrgård för konferens.
 
Snart vänder det!
 
Christina Sturesson
Koncernchef Profina

Profina 40 år!

Fredagen 20:e oktober blev Stockholmskontoret uppiffat med ballonger och girlanger för att fira att Profina fyllt 40 år! Medarbetare, kunder, partners och leverantörer minglade tillsammans och det blev en väldigt trevlig och lyckad eftermiddag. Vi vill återigen tacka alla som kom och firade den stora dagen med oss. Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med er – våra kunder och leverantörer. Vi ser oss som ett tryggt och stabilt bolag att räkna med i en annars föränderlig bransch, där vi som bolag håller fast vid de mjuka värdena och personliga möten i alla led.

Inspirationsdag i Malmö

Den 7 september bjöd vi tillsammans med Zoezi och CMS Sweden in friskvårdsanläggningar till en unik inspirationsdag inom försäljning och lönsamhet.

Vi träffades på det omskrivna boutiquehotellet MJ’S i Malmö. MJ’s är förutom sin flärdfulla inredning, hämtad från 20-talets stil med flamingos och sammet, också känt för sina matupplevelser utöver det vanliga. Genom att dela med oss av tips från tre experter inom lönsamhet, ekonomi och marknadsföring för hur man lyckas i lågkonjunktur hoppades vi inspirera samtliga deltagare att göra detsamma med sina bolag.

Uppskattat Webbinarium i ”Hyresjuridik i vardagen”

Profinas inkassochef och jurist Petra Klemming, höll den 23 november ett webbinarium tillsammans med Deltra-Kraveks VD Michael Tjörnemo. Ämnet för dagen var inkasso och delgivning med inriktning på hyresfordringar. Petra och Michael, som har lång erfarenhet inom sina respektive områden, redde ut begreppen för de totalt 60 deltagarna från nästan 30 olika bolag. Att döma av de positiva kommentarerna efteråt verkade deltagarna väldigt nöjda.

Håll utkik på vår hemsida – under våren planeras fler webbinarier på olika teman.

Kort rapport från Svensk Inkassos höstmöte

Profina deltog på branschorganisationen Svensk Inkassos Höstmöte i oktober. Där diskuterades bland annat Överskuldsättningsutredningen och hur regeringen vill stärka konsumentskyddet genom en rad punkter. En del i denna är att begränsa räntan för alla konsumentkrediter (ej bostadslån) till max 20% + referensräntan. Det avser endast nya eller förnyade krediter – lagen skulle inte gälla retroaktivt.  

Utöver detta diskuterades också NPL-utredningen som är ett utkast till ny lag som regeringen lämnade på remiss till Lagrådet i september.

Syftet med lagförslaget är att en eventuellt ny lag ska reglera hur bankerna hanterar sina ”dåliga/förfallna lån” för att säkerställa att bankerna har täckning för de fordringar de har i sin bokföring. Förslaget innebär vidare att bankerna ska tvingas sälja dåliga/förfallna fordringar för att undvika instabilitet i bankvärlden. Från EU:s sida vill man också skapa en marknad för förfallna fordringar och även reglera denna med hjälp av lagstiftning. Svensk Inkasso menar att det i förlängningen skulle innebära att inkassobolagen i framtiden behöver tillstånd för att köpa förfallna fordringar. Ytterligare en del utredningen behandlar är huruvida Finansinspektionen skall bli tillsynsmyndighet över Inkassobolagen istället för som nu IMY.

Klicka på länken för att läsa mer utredningen FI får tillsyn över inkassobolag och nödlidande krediter – Sak & Liv (sakochliv.se).

Simab Open 2023

Simab Open fredagen den 25 augusti började med en kanonstart i fullständigt ösregn, som efter fyra spelade hål upphörde och solen bitvis tittade fram.

Dick Eriksson från Skogaby Golfklubb stod som segrare med 40 poäng. Han hamnade fyra poäng före andraplacerade Mats Gunnarsson, också från Skogaby Golfklubb. Trea blev Mikael Morin, Äppelgårdens Golfklubb.

SIMAB Open spelades på Äppelgårdens Golfklubb i Båstad. Banans par är 70 och totalt 26 spelare var anmälda och startade.

Per Wulff, sotarmästare i Laholm och Susanne Tilly från Profina
Tobias Dyk, Kundansvarig Simab, Jonas Olsson, VD Simab och Robert Dyk, Projektledare Simab

Ledaren

Då har vi firat ”Du Gamla, Du Fria” den 6:e juni. En dag som börjar bli mer och mer viktig. Friheten, den ska vi värna om!

Vi har lämnat vintertiden bakom oss och har en sommar att se fram emot – men hur kommer framtiden att se ut? Vi arbetar i en bransch där vi möter människor som behöver hjälp att bli skuldfria. En utmaning för oss är – hur ska vi gemensamt minska överskuldsättningen? Profina har ett ansvar i processen då vi har finansiella tjänster såsom företagslån med borgensåtaganden, att ge ansvarsfulla kreditgivningar är en förutsättning.

Vissa skulder är en utmaning att driva då parterna inte är överens. Läs mer om arbetet på vår juridiska avdelning.

Förutom att vi har en sommar att se fram emot så kommer vi även att ha födelsedagskalas i höst. Profina fyller nämligen 40 år den 23:e september! Det kommer vi att fira!

Önskar er alla en härlig sommar!

Christina Sturesson
Koncernchef Profina

Ökad trygghet med rådgivning hos Profina Juridik

Ökad trygghet med juridisk rådgivning och service hos Profina Juridik

Profina Juridik har processat i svenska domstolar för klienters räkning sedan 1994. I juristgruppen finns en mångårig kompetens inom avtalsrätt, fordringsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt och obeståndsrätt. Våra jurister kan hjälpa er oavsett var i landet ni sitter eller har er verksamhet. I gruppen finns en gedigen processerfarenhet från såväl tingsrätt, hovrätt, mark & miljödomstol som hyresnämnd.

Till våra jurister kan Ni som kund hos Profina vända er i de fall:

  • ni riskerar att bli stämda eller vill stämma för att fastställa en tvistig fordran.
  • ni behöver hjälp med att hitta en utomrättslig lösning vid tvist.
  • ni behöver gå igenom era avtalsvillkor.
  • ni behöver få rättslig rådgivning.

Vår arbetande styrelseordförande Tommy Stenberg är också förbundsjurist för Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Vilka är fördelarna med att anlita juristerna på Profina?

”Vi har nära kontakt med våra kollegor på inkasso- och finansavdelningen och eftersom de oftast varit med i ärendena från början kan vi snabbt ta del av all information – det sparar både tid och pengar för Er som kund. En extern jurist skulle behöva lägga ner mer tid för sammanställande och inläsning av handlingar innan det juridiska arbetet kan påbörjas. Vi har också en lång branscherfarenhet och processvana vilket innebär att Ni som kund får den hjälp ni behöver samtidigt som vi värnar om affärsrelationen med er slutkund.”

Johanna Sohrner och Madeleine Altinisik
Profina Juridik

Rättskyddet i din företagsförsäkring kan minska dina kostnader vid en tvist

Juristerna på Profina Juridik kan hantera de flesta tvister som ni som företagare kan hamna i. Våra jurister processar i domstolar, hyresnämnder och skiljenämnder.

Ofta kan det framstå som dyrt och riskabelt att driva en tvist med de rättegångskostnader som kan komma att följa i domstolsprocesser men de flesta företagen har idag en företagsförsäkring där rättsskydd ingår. Juristerna på Profina är kvalificerade att driva rättsskyddsärenden. Att använda sin rättsskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget ofta betalar upp till 80% av kostnaderna.

Alla försäkringsbolag har olika villkor för sitt rättsskydd, men gemensamt är ofta att självrisken utgörs av ett fast belopp samt en del av det totalt fakturerade upp till ett visst belopp, ofta är det 20% av ett basbelopp och sedan 20% av det totalt fakturerade beloppet.

För att få veta mer om vad som gäller för just era försäkringar rekommenderar vi att ni läser villkoren i ert försäkringsbrev.

Per Fredricsson, chefsjurist Profina