Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Vi medverkade vid SSRs årliga Sotarkongress

Kongressen hölls den 12-13 maj på Hotel At Six i Stockholm. Från Profina deltog Susanne Tilly, Regionansvarig Syd samt våra handläggare Yvonne Alterström och Åsa Westlin. Tommy Stenberg SSRs förbundsjurist och Profinas trotjänare mottog pris för lång och trogen tjänst.

Tommy arbetar dock vidare med sina uppdrag även framöver.